A pályát megfutotta, a hitet megtartotta

Felavatták dr. Für Lajos, történész, forradalmár, egykori honvédelmi miniszter síremlékét, szülőfalujában, Egyházasrádócon, október 31-én, pénteken. Hende Csaba honvédelmi miniszter szolgálati elődjét méltatva kiemelte: Für Lajos életpályája végig a nemzet szolgálatában telt.
 
Az avatóünnepségen a honvédelmi tárca vezetője Für Lajos életútját felidézve elmondta: családjától kapta örökségbe többek között a hazaszeretetet is. „1956 után újra kellett kezdenie mindent. De nem panaszkodott: emelt fővel fizette meg a forradalom és szabadságharc árát. A rendszerváltás után honvédelmi miniszterként azt a látszólag megoldhatatlan feladatot kapta, hogy a szovjet hűbéres tömeghadseregből újra ütőképes, a haza és a nemzet védelmére alkalmas, korszerű honvédséget kovácsoljon. Posztján betöltötte szerepét, de nem játszotta túl azt. A honvédelem ügye iránti elkötelezettségével megnyerte beosztottjait a közös munkának” – fogalmazott Hende Csaba. 
Fotó: Kálmánfi Gábor
Fotó: Kálmánfi Gábor
A tárcavezető hozzáfűzte: annak idején a Für Lajos vezette Honvédelmi Minisztérium vezényelte le a szovjet csapatok kivonulását, és az általa vezetett intézmény szigorúan tartotta kézben a délszláv válság idején zajló eseményeket is. 

Hallhattuk: Für Lajos pontos koncepcióval, és szigorú elszámolással hajtotta végre az első haderőcsökkentést is, így megteremtve az ország számára a katonai védelem önállóságát; vezetése alatt pedig számos szabályzat mellett új honvédelmi törvény is született. „Erejéhez, tudásához és lehetőségeihez képest Für Lajos a lehető legjobbat nyújtotta. A pályát megfutotta, a hitet megtartotta. A rá bízott idővel és tehetséggel jól bánt, és sokkal többet tudott kihozni a lehetőségeiből, mint azt bárki is feltételezhette volna” – húzta alá Hende Csaba. 

Fotó: Kálmánfi Gábor
Fotó: Kálmánfi Gábor
A honvédelmi miniszter, Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfőnöke, és Kelemen József nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) elnöke koszorúval rótták le tiszteletüket Für Lajos életműve előtt.

Für Lajos, történész, az MTA doktora, és politikus, 1930. december 21-én született Egyházasrádócon. 1954-ben szerzett középiskolai történelemtanári diplomát. 1956. október 26-án a debreceni forradalmi bizottmány titkárává választották. Az orosz hadsereg katonái november 4-én hajnalban letartóztatták, és rövid időre internálták. 1956. karácsonya előtt szabadult, Franciaországba menekült, 1957. május 16-án tért haza. 1987-ben részt vett a lakitelki találkozón, az MDF alapító tagja volt. Az 1990-es országgyűlési választásokon pártja Vas megyei területi listáján szerezett mandátumot, majd az Antall- és a Boross-kormányban is (1990-1994) betöltötte a honvédelmi miniszteri posztot. 1994-1996-ig az MDF elnöke volt – és ezzel párhuzamosan tagja a honvédelmi bizottságnak. Ezt követően kilépett a frakcióból, és 1998-ig független képviselőként dolgozott az országgyűlésben. 82 éves korában, 2013. október 22-én hunyt el. 

Fotó: Kálmánfi Gábor
Fotó: Kálmánfi Gábor

Forrás: >> honvédelem.hu

Vélemény, hozzászólás?