Bedurvultak a Quaestor-károsultak, nyílt levélben üzentek

A levél itt olvasható:”Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!A BEVA szervezeti egységébe tartozó Kárrendezési Alap részéről április 1-jén kézhez kaptuk a 2015. évi CCXIV. törvényben (Kárrendezési törvény) meghatározott kárrendezési értesítőket.Az ezt követő bő két hét alatt a károsultak tömegei jutottak arra a felismerésre, hogy az ezekben azértesítő levelekben kimutatott összegek hibás számoláson alapulnak.Önök előbb ezt a számolási hibát cáfolták, majd miután számokon alapuló bizonyítékok alapján belátták, hogy a hiba valós, arra hivatkoznak, hogy belső vizsgálat zajlik az ügyben. A károsultak erről a telefonon adott ügyintézői válaszokon kívül semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak, a hallgatásból csupán feltételezhető, hogy a vizsgálat még zajlik.A károsultak számára meghatározott 30 napos döntési lehetőség (elfogadják-e az Alap kárrendezését, avagy visszautasítják azt) e hét végén, május 1-jén lejár! E döntést a károsultak kizárólag a valós számokon alapuló, helyes kimutatás alapján tudják meghozni! Önök jelenleg több, mint 32.000 Quaestor-károsultat tartanak bizonytalanságban (avagy a hibás levelekkel tévedésben) azzal, hogy a Quaestor-ügy egészére jellemző elégtelen kommunikációval alapvető jogoktól és információtól fosztják meg az embereket.Amennyiben nem történik meg a hiba kijavítása, ez nyilvánvalóan az MNB, mint a BEVA felügyelő szervének jóváhagyásával lehetséges. Vajon az MNB a tőlünk ilyen csalárd módon elcsalt, becslések szerint 15 milliárd forintot milyen célra, kinek szánja?Felszólítjuk Önöket, hogy haladéktalanul hivatalosan nyilatkozzanak az ügyben! Tegyék nyilvánossá:- a hiba létezését és okát,- a hiba kijavításának idejét és módját,- a károsultak ezzel kapcsolatos konkrét teendőit!Haladéktalanul bocsássák minden érintett befektető rendelkezésére írásban a teljes és részletes, a befektető teljes ügyfélidejére kiterjedő számlakivonatot, melyen minden ügyfélszámlát érintő mozgás tételesen, időrendben, ügyletenként szerepel! Ha ezt követően még szükséges, biztosítsanak egyeztetési lehetőséget a konkrét eseteket illetően!Budapest, 2016. április 28.Quaestor-károsultak”

Vélemény, hozzászólás?