Merre tovább, MKP?

Átalakulóban a Magyar Közösség Pártja. Igen…, már több mint egy hónapja; és igen, még két hónapig átalakulóban lesz. Messze még a júniusi konferencia, feleslegesen és túlságosan is messze (de az alapszabályzat sajnos, nem enged). A „Lassan járj, tovább érsz!” mondás ebben a helyzetben nagyon nem állja meg a helyét.

Zajlanak az események. A választások után ugyanis nem állt meg az élet, sőt. Napi szinten történnek újabb és újabb fejlemények, amelyekre bizony reagálni kellene az MKP részéről is. Nem tudni viszont, hogy kinek? A leköszönt elnökség helyett ki reagálhatna érdemben? A három hónapos „megújulási vakáció” csupán arra jó, hogy még nehezebb dolga legyen a megújult vezetőségnek talpra állítani a pártot.

Nem marad ilyenkor más választása a tenni akaró embernek, mint, hogy maga kezébe vegye az irányítást. Ezért is kezdeményeztem nemrégiben találkozót Ondrej Dostál parlamenti képviselővel. Dostálék ugyanis törvénymódosítási javaslatot adtak be az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban. Mivel az állampolgársági ügyekben érintett több jogfosztottat is az ügyvédi irodánk képviseli a bíróságon, úgy éreztem, hogy szakmai és gyakorlati tanácsokkal is segíthetem az ügyet. Meg is egyeztünk a törvénymódosítás szükségében, és mint szakmai, úgy politika szempontból is, csak támogatni tudom a javaslatot. Gondolom, az MKP is… Sajnos, csak gondolom, mivel amint említettem nincs, aki érdemben nyilatkozzon a párt nevében.

A találkozónak volt viszont egy másik célja is. Meggyőződésem ugyanis, hogy a jövőbeli MKP-nak, ha aktívan részt szeretne venni a politikai életben, akkor szüksége lesz szlovák szövetségesekre is. Itt nem holmi hangzatos „spolupráca – együttműködés” szlogenű látszat-összeborulásra gondolok, de még programegyesítésekre sem, hanem tényleges közös munkára bizonyos kérdésekben. Ilyen például a felvidéki magyarságot érintő (és főleg ellenünk irányuló) állampolgársági törvény módosítása. Ennél a kérdésnél bizony a Magyar Közösség Pártjának is ott kell lennie a háttérben. Ide tartoznak majd viszont más, szociális és gazdasági kérdések is. Szó, mi szó, az MKP szerves része kell, hogy legyen az árnyékkormánynak. Partnere kell, hogy legyen azon szlovák pártoknak és képviselőknek, akik a felvidéki magyarok és a déli régiók javát is akarják. Akadnak bizony ilyenek is. Így akár parlamenten kívülről is hatást lehet gyakorolni a politikai történésekre.

Az MKP következő elnökének, illetve elnökségének több sarkalatos kérdéssel kell majd megbirkóznia. Egyik az esetleges szlovák partner(ek) kérdése lesz. Merre tovább? Én a voksomat már letettem és keresem azon szlovák képviselőket, akikkel közösen tenni tudunk régióink gazdasági és szociális fellendüléséért és a felvidéki magyarságért. Erre buzdítok másokat is. Ne aludjunk, amikor éberségre van szükség!

JUDr. Nagy Dávid ügyvéd

Megjelent a Szabad Újság április 20-i számában.

Vélemény, hozzászólás?