Nyissuk ki a bakaládát!

Új magyar közösségi háló születik, amelynek alapját 3 millió 800 ezer k. u. k. első világháborús katona mintegy 40 millió adata szolgáltatja. Ma élő leszármazottaik virtuális kapcsolatba kerülhetnek elődeikkel, egymást élőben nem látott generációk kapcsolódnak össze és új ismeretségek köttetnek. A Bakaláda honlap személyre szabja a történelmet.

Bakaláda. Sokak számára pótolhatatlan kincs. Én is régóta őrzök egyet, nagybátyám vonult be vele a második világháborúba, tisztasági felszerelése, személyes tárgyai lapultak benne. Visszatérve a pokolból, magával hozta a fából készült és zöldre festett katonaládát. Rajta van a monogramja: B. P. Mára igencsak megviselt az állapota, itt-ott szétrepedt, de eszembe sem jut megszabadulni tőle. Nemcsak reá, hanem a vérzivataros időkre is emlékeztet.

Bakaládának persze inkább a Császári és Királyi Hadsereg (k. u. k.) gyalogos katonáinak, bakáinak ládáját nevezték, amelyet leszerelésük után mintegy obsitként hazavihettek. És máris az első világháború idején járunk, melynek centenáriumi megemlékezései ezekben az években zajlanak. Ehhez kapcsolódik a Bakaláda elnevezésű civil kezdeményezés. Mottója: Világháló a százéves katonai kapcsolati hálón – írja a szabadfold.hu.

– Honlapunk felülete nyilvános lesz, illetve zárt közösségi oldal is működik majd rajta – kezdi a bemutatást Nagy Kálmán, a Magtár Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Bakaláda- projekt kezdeményezője. – Az első világháború eseményei, a csaták és hadjáratok interaktív térképei, a korabeli egyenruhák éppúgy megismerhetővé válnak, mint a hétköznapok kulisszatitkai, például az, mit ettek a katonák, mennyi zsold illette meg őket, milyen orvosi ellátást kaptak a sebesültek, a rokkantak. Történészi értékelések, korabeli újságcikkek, könyvajánlók, képgalériák mellett a Bakaláda aktuális eseményeiről is folyamatos tájékoztatást adunk. Szeretnénk elkerülni a túlzó tudományosságot, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az érzelmekre, a személyes, a családi történelem bekapcsolására.

A különböző szakterületekről összegyűjtött információk pedig a sokirányú megközelítést teszik lehetővé.

A nemes vállalkozás tíz-tizenöt éve vetődött fel először, ám az informatikai lehetőségek akkor még kezdetlegesek voltak az elképzelt rendszerhez. Most viszont kitágult a világ, megnyíltak a közösségi hálók. Nagy Kálmán és barátai elérkezettnek látták az időt: a pannonhalmi székhelyű Magtár Művészeti Alapítvány égisze alatt szakmailag felkészült önkéntesekkel hozzákezdtek a Bakaláda világháló alapjainak megvalósításához. Azt már az elején sejtették, hogy nem lesz könnyű előteremteniük az anyagi hátteret. Megfelelő helyeken pályáztak, nem sok sikerrel. Szerencsére idővel egyre többen megértették, felismerték hatását és támogatják az elképzeléseiket.

Arra viszont álmukban sem gondoltak, hogy nem jutnak hozzá azokhoz az adatbázisokhoz, katonai és civil áldozatok veszteséglistáihoz, amelyek modelljük alapját képezhetnék. Az adatbázisokra csak azért van szükségük, hogy az azóta kifejlesztett technika segítségével élő kapcsolatokká alakulhassanak, az utódok gyorsan megtalálják keresett őseiket. Végül a Bakaláda adatbázisát a Császári és Királyi Hadsereg azon közleményeiből gyűjtötték, melyek az első világháború veszteségeit lajstromozzák. Ezek alapján képbe került 3 millió 800 ezer katona. Az őket érintő mintegy 40 millió adat segítségével személyes sorsuk is megismerhetővé válik, sőt az akár 100 millióra is tehető élő leszármazottjuk olyan információkhoz juthat hozzá, amelyekről eddig nem tudott. Nagy kincset érnek a vidéki helytörténészek által feljegyzett helyi névsorok, vannak – számarányukat tekintve még kevés nevet tartalmazó – guláglisták, és a hadisírgondozás kapcsán is készült adatbázis. Léteznek a témában internetes portálok, sőt hallani „adatkereskedésről” is. Ezért az alapítvány az érintettek bevonásával kívánja folytatni a nemzeti tragédiák áldozatainak mai kapcsolati hálóját.

– Nyissuk ki először a bakaládát! – javasolja képletesen Nagy Kálmán. – Aki belép a közösségi oldalunkra, a nagyapa vagy dédapa nevével azonosítja magát, de egyéb életrajzi adatokat is megadhat. Minden látogató múlt- és családfakutató lehet, éljen bárhol a nagyvilágban. Létrejön egy különleges kapcsolat: a felmenő alakjával és utódja kapcsolatrendszerével. Ha úgy tetszik, ez a mi százéves közösségi hálónk, mégpedig sok-sok milliós profillal. Tizenegy személyes adat – például születési idő, lakóhely, rendfokozat, csapathadtest stb. – alapján lehet pontosítani a hozzátartozót. Ha van fénykép, akkor csapattest és rangjelzés szerinti virtuális egyenruhás alakká változtatható, nyomon követhető az út, amelyet megtett, illetve sebesülése vagy fogságba esése esetén megtudható, hol és mikor történt. Mindezeken túl a számítógépes program „összekapcsolja” a bajtársak adatait, például akik egy településen éltek vagy együtt harcoltak a fronton, s ezekről a rendszer értesítéseket küld a ma élő leszármazottaknak. Ennek következtében új informátorok bukkanhatnak fel, akik olyan részletekkel szolgálhatnak, melyeket eddig nem ismertek a családban.

A világtörténelem családtörténelemmé válik. Aki esetleg évek óta kutat hozzátartozója után, könnyen lehet, hogy most egy-két kattintásra a nyomára juthat.

Megannyi hozadéka lehet a Bakaláda-projektnek. Amennyiben az internetet használó ifjak is kíváncsiak elődeik sorsára, biztosan rátalálnak erre az új világhálóra. Egy felmérés szerint a történelem érdekli őket, de a megemlékezéseket nem szeretik. Személyes érintettség révén azonban erről is megváltozhat a véleményük. Lehetőség kínálkozik történelmi idősíkok kialakítására, 1848/49-től a két világháborún át, a „málenkij robotra” elhurcoltak útjait bejárva, 1956-ig fájdalmas méretűek a veszteséglistáink. A külföldön élő magyar fiatalok bekapcsolása sem lenne érdektelen, hazai vonatkozású múltfeltárást végezhetnének egyes európai országokban.

A program égisze alatt települési kapcsolatok jöhetnek létre, emlékutak szerveződhetnek, a megosztásokkal pedig új szellemi értékek teremtődhetnek.

A tartós földi béke szimbólumát kapja a pápa – A bakaláda titkai című dokumentumfilm forgatókönyvét Dömötör Tamással együtt írtuk, Balázs Bulcsú és Kátai Balázs operatőr kollégáimmal néhány jelenetet már le is forgattunk – újságolja Hajduk Márta egykori televíziós szerkesztő-riporter, a Bakaláda világháló egyik önkéntes vezetője. – Biztató, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a forgatókönyv megírását támogatandónak találta. Reményeink szerint lesz hozzá mecénás és forgalmazó is, ami ebben a világban nem könnyű. Különleges, XXI. századi film készül – elsősorban fiataloknak – a küzdelemről, a családtörténelem megismerésének fontosságáról, azokról a titkokról, amelyeket gyökereikhez és mai szárnyaikhoz a Nagy Háború hősei adnak a bakaláda titkai között. Szerepel a filmben Zelei József világkerékpáros békenagykövet, a Bakaláda nemzetközi képviselője is. Hamarosan ajándékot visz Ferenc pápának, mégpedig valamennyi első világháborús katona szimbolikus bakaládáját. Ennek üzenete: az égi béke után legyen tartós földi béke is az egykor ellenségként szembeállított katonák utódai között.

http://szabadfold.hu

Megjelent a Szabad Újság szeptember 14-i számában.

Vélemény, hozzászólás?