130 éves a Szombathelyi Szépítő Egyesület

Ünnepi közgyűlést tartott a Szombathelyi Szépítő Egyesület, alapításának 130. évfordulója alkalmából 2015. június 12-én a Városházán.

A vendégeket Erdélyi Ilona, az egyesület elnöke köszöntötte, majd dr. Puskás Tivadar és Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke tartott ünnepi beszédet. A polgármester úr elmondta, hogy az egyesület célja Szombathely épített és szellemi termékeit megőrizni és ezekről az értékekről hírt adni a világban. Méltán lehetünk büszkék a városra, hisz ez az egyetlen kétezer év óta lakott város a Kárpát-medencében, valamint Magyarország harmadik legnagyobb temploma is itt található: a Székesegyház. Ezek pedig olyan értékek, melyeket kötelességünk elmondani, tudatni a világgal.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A Város- és Faluvédők Szövetsége az ország egyik legrégebbi ilyen egyesülete. Fontos számukra a zöldterületek megvédése, az emlékek védelme, a cselekvésre való ösztönzés, valamint beleszólási lehetőség a különböző építkezésekbe, változtatásokba – mondta el Ráday Mihály, az egyesület vezetője.

A Szombathelyi Szépítő Egyesület történetét és munkásságát dr. Kalocsai Péter, történész, az egyesület vezetőségi tagja mutatta be. A korabeli sajtó már számtalanszor foglalkozott a szépítő egyesület iránti igénnyel, megfogalmazva, hogy a városszépítés érdekében civil összefogásra van szükség. Alapításakor az egyesület alapszabálya a következőképpen fogalmazta meg a célokat: „Az egyesület czélja Szombathely városának és környékének fasorok és ültetvények, díszkertek és sétányok által és egyéb módon eszközölhető szépítése, a rendezett és szépített terek gondozása és fenntartása, valamint a köztisztaság és közegészségügy érdekeinek előmozdítása.”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ma a fő feladatok közé tartozik a fásítás és parkgondozás, a madárvédelem, a köztisztaság megőrzése, emléktáblák, szobrok állítása, könyv- és képeslapkiadás, valamint az ifjúság megszólítása. Mindezek fényében rengeteg fa, rózsa és cserje ültetése, padok és madáretetők elhelyezése történt meg. A köztisztaság megőrzése érdekében illegális szemétlerakókat szüntettek meg, szemétszedési akciókat indítottak, valamint megtörtént számos emléktábla és a Zanati úti gyalogos aluljáró kőburkolatának a megtisztítása. Az 50 éves jubileum alkalmából építették meg az oladi kilátót, amelyet 1936. május 10-én avattak fel.

Az egyesület története után a Szent Márton temető művészettörténeti jelentőségéről tartott előadást Torjay Valter, majd Theisz Károly a virágvásárokról és a természeti környezet védelméről szóló előadását hallhattuk.

A program állófogadással zárult, ahol megköszönték az egyesület elnökének és tagjainak az eddigi kitartását, további sok sikert kívánva a jövőbeli munkákhoz.


Hasonló cikkek