203 éve született Tompa Mihály költő

1817 szeptember 28-án született Tompa Mihály költő, akit a népi-nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselőjének tartanak.

Jogi tanulmányai után letette a papi vizsgát, és haláláig ekként is dolgozott. Költészetével a szabadságharc és a forradalom buzgó támogatója volt, aki sohasem fogadta el a kiegyezést, egészen élete végéig hirdette az ország függetlenségét. A szabadságharc bukása utáni cenzúra miatt kénytelen volt műveiben burkoltan, rejtetten kifejezni nem tetszését az üggyel kapcsolatban. Remek szónoki képességekkel bírt, és szoros barátságot ápolt Arany Jánossal.

Pályafutása két legsikeresebb műve A madár, fiaihoz és A gólyához című versei.


Fritsi Péter

Gyerekkorom óta szoros kapcsolat fűz a könyvekhez, olvasáshoz. Legfőbb életterem a könyvtár. Könyvtárosi munkám mellett újságírással foglalkozom.

Hasonló cikkek