30 éves a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

A Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.

Kulturális titkárukat, Molnár Lászlót kértük, hogy adjon rövid ismertetést a szövetségről és a tevékenységéről.  

– Szervezetünk 1989-ben alakult – kezdte a bemutatást Molnár László –, alapvető feladata a kárpátaljai magyarság védelme a nemzetközi jogi normák és Ukrajna Alkotmányának, törvényeinek tiszteletben tartásával. Célja az Ukrajna Kárpáton túli területén élő magyar nemzetiség kulturális értékeinek, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése, ápolása, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, kapcsolatok kialakítása a Kárpát-medence más magyar politikai és kulturális szervezeteivel. Támogatja Ukrajna egységes európai biztonsági rendszerbe történő egyesítését, mindazokat a lépéseket, melyek a határok nagyobb átjárhatóságát, országunk Európához történő felzárkózását szolgálják. Külkapcsolataink súlypontját az anyaországgal való együttműködés jelenti.”

Magyarok kenyere – búza összeöntési ünnepség Nagydobronyban

A KMKSZ kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődési intézményhálózatot, a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, egyházi és magán tanintézmények alapításában történő segítség nyújtást.

– A KMKSZ 111 alapszervezete, középszintű és megyei szervezete – folytatta Molnár László – Kárpátalja-szerte szervez kulturális rendezvényeket, Csaptól Kőrösmezőig. Nemzeti ünnepeinkről szinte minden településen megemlékezünk. A március 15-i ünnepséget Beregszászban közösen szervezzük a város önkormányzatával, több civil szervezettel és a történelmi egyházakkal. Június 4-én nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük (s egyben megemlékezünk népünk legnagyobb tragédiájáról, a trianoni békediktátumról), idén Nagypaládon kerül sor a központi, megyei rendezvényre. Augusztus 20-án az államalapításra és Szent István királyunkra Aknaszlatinán emlékezünk, október 6-án, az aradi vértanúk napján pedig minden évben Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmond vértanú szobránál. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc előtt eddig a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színházban rendezett ünnepséggel tisztelegtünk, ám idén Beregszászban is méltatjuk 1956-ot.”

Vannak olyan hagyományok és szokások, amelyeknek már csak kevés művelője maradt Kárpátalján. Azért szervez találkozókat a KMKSZ, mert ilyen események alkalmával mindig sikerül a következő generációval megszerettetni, továbbörökíteni a hagyományokat.  Kuriózumnak számít – az idén már tízedik alkalommal megrendezésre kerülő – Kárpátaljai Vőfélytalálkozó. Tavaly Erdélyből, a Vajdaságból, a Felvidékről és az anyaországból is érkeztek vőfélyek.

– Legrégebbi és a legnagyobb hagyományokkal rendelkező találkozónk – mondta a kulturális titkár – az Arany Ősz Kórustalálkozó Técsőn. A kárpátaljai magyar kórusok legnagyobb seregszemléjére idén november 3-án már harmincadik alkalommal kerül sor. Szintén fontos rendezvényünk a Kárpátaljai Magyar Betlehemes Találkozó, hisz Kárpátalja mellett ma már csak Erdély olyan hely a magyarlakta vidékek közül, ahol a betlehemezés hagyománya valóban él. Karácsonykor a falvakban elindulnak a betlehemes csoportok, és házról házra járva hirdetik az Úrjézus megszületését.”

Turul-ünnepség Tiszaújlakon

A komolyzenei élet, a népzenei és néptánc kultúra támogatása mellett minden évben megrendezésre kerül a Kárpátaljai Zenésztalálkozó. Idén megint várják könnyűzenei életük képviselőit Beregszászba, ahol a fellépők egymással is találkozhatnak és bemutatkozhatnak a nagyközönség előtt.

– A KMKSZ a Kárpátalján jelenleg meghonosodó táncház-mozgalom egyik elindítója és legnagyobb támogatója, hisz nagyon fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön a magyar népzenét és néptáncot a mai fiatalokkal is megszerettetni. Minden évben elvisszük a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásait az összes olyan kárpátaljai központba, ahol színházi előadásra alkalmas feltételek vannak. Szervezetünk kulturális programokkal is próbálja gazdagítani a kárpátaljai magyarság életét, ezzel is erősítve nemzeti öntudatát – zárta szavait Molnár László kulturális titkár.

Fotó: Kárpátalja hetilap

Kövessen minket: Facebook


Vona Ildikó

Híradások, beszámolók művészeti, színházi, zenei eseményekről, valamint interjúk készítése ismert művészekkel.

Hasonló cikkek