230 honvéd egy mauzóleumban – Hranice na Moravě

Olmütztől (Olomouc) alig félszáz kilométerre északkeletre fekszik Hranice na Moravě városka temetője, ahol az első világháborús (1914-1918) mauzóleumban közel másfélezer halott, köztük 230 magyar katona hamvai találhatóak.

A mauzóleum betonkoporsóiban fekvő magyar katonákról korábban sem a szakirodalom, sem a csehországi magyar útikönyvek nem írtak és a különféle szakmai publikációkban, folyóiratokban sem volt nyoma.

2014-ben, az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmával a cseh védelmi tárca, illetve a hadsereg honlapjára rákerült a cseh- és morvaországi hadisírok jegyzéke is, amely több mint 34 ezer nevet és különféle egyéb adatokat tartalmaz. A jegyzékből kiderül, hogy számos helyen fellelhető egy-két magyar katonasír, de Hranice na Moravě városhoz érve az is világossá válik, hogy a helyi temetőben található első világháborús mauzóleumban 230 magyar katona földi maradványai nyugszanak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a városkában nagy katonai helyőrség és számos katonai iskola, kiképző központ működött. Állt ott egy katonai kórház is, amely több mint 4 ezer fő ellátására volt alkalmas. Más, hasonló rendeltetésű intézmények mellett ebbe a kórházba szállították az első világháború éveiben a monarchia hadseregének harcokban megsebesült, vagy megbetegedett katonáinak ezreit, köztük magyarokat is. A sérüléseikbe belehaltakat a kórház melletti temetőben földelték el.

A katonai temetőt a múlt század húszas éveiben, már a Csehszlovák Köztársaság idején felszámolták. A megszűnt monarchia ott nyugvó néhai katonáinak földi maradványait fokozatosan feltárták, és azokat betonkoporsókban helyezték el. Összesen 1460 ilyen kisméretű betonkoporsó készült. A ma is álló mauzóleum 1935 és 1937 között épült fel, a megszámozott koporsókat ebben helyezték el, homlokzatán az Oběti světové  války (A világháború áldozatai) cseh felirat olvasható.

A mauzóleum tetejét díszítő oroszlánszobrot eredetileg állítólag Olmütznek, más forrás szerint Uherské Hradištének szánták. A megrendelő azonban nem volt megelégedve a szoborral, ezért azt nem vette át, és így került Hranicébe. Korabeli dokumentumok szerint a 3,5 tonnás kőszobor elhelyezése az emlékmű tetején rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, de a katonáknak végül ezt is sikerült megoldani.

A mauzóleumot 2006 és 2007 folyamán teljes egészében felújították, a város, illetve a cseh védelmi tárca anyagi támogatásával. A munkálatok után emléktábla került a mauzóleum mögötti falra, amelyen feltüntették a mauzóleumban nyugvó katonák nemzetiségét, illetve az emlékmű legfontosabb adatait. Mint kiderült: az 1460 katona közül 503 lengyel, 371 cseh, 230 magyar, 130 orosz, 123 német, 54 román, 33 olasz, 4 szerb, horvát és szlovén nemzetiségű, míg 12 koporsót nem sikerült eddig azonosítania.

A hranicei temetőben álló mauzóleum bármikor szabadon felkereshető. Az emlékmű belseje nincs állandóan nyitva, viszont minden évben többször megnyitják az érdeklődők előtt.
Forrás: ma7.sk

Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek