50 éve sikeresek hagyományőrzésben a burgenlandi magyarok

Felsőőri székhellyel alakult meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) 1968-ban azzal a céllal, hogy kiálljanak a burgenlandi magyarok jogaiért, valamint ápolják a magyar nyelvet és kulturális örökséget. Azóta könyvtárat üzemeltetnek, hagyományőrző csoportokat támogatnak, kiadványokat jelentetnek meg, tanfolyamokat szerveznek és folyamatosan segítik a magyar nyelv iskolai oktatását.

Eleinte csupán tagdíjakból tartották fenn az Egyesület működését, elnökeik pedig szabadidejüket áldozták a magyar közösségért. Majd megalakult a magyar Népcsoporttanács, és ezt követően legjelentősebb anyagi forrásuk már az állami támogatás lett, amit azóta is pályázatok útján elnyert forrásokból egészítenek ki. Székházuk Felsőőrön található, ahol lehetőség van kulturális rendezvények lebonyolítására, nyelvtanfolyamok, kórus- és zenekari próbák, irodalmi estek, koncertek, szavalóverseny, kiállítások, tanácskozások megtartására. A BMKE keretein belül működő hagyományőrző csoport többek közt az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes, a Virgonc Néptánccsoport, a Csörge Népzenei Együttes, a Szélforgók Népzenei Együttes, de énekkaruk és színjátszó csoportjuk is van. Az Egyesület 2004-ben megalakította a Pedagógusok Fórumát, mely rendszeres összejövetelekkel, a továbbképzést szolgáló előadásokkal, műhely-foglalkozásokkal segíti a magyar nyelvet oktató tanárok munkáját.

Zsótér Iris, az Egyesület jelenlegi elnöke így mesélt: „Magyar falusi közösségben, Őriszigeten nőttem fel, ahol a magyar nyelv a gyerekkori mindennapjaimban igenis jellemző volt, és ahol az egyház is nagymértékben közvetítette családom anyai ágának nyelvét.

“Szívesen emlékszem vissza arra, hogy nagyszüleimnél minden délben szólt a Kossuth Rádió, de arra még jobban, hogy öregapánk a húzómuzsikáján játszott és énekelt nekünk.”

A burgenlandi magyarok kezdettől fogva igényelték, hogy saját eseményeikről anyanyelvükön olvashassanak. 1968 óta jelenik meg az Őrség magazin, 1990-ben indították el az Őrvidéki Hírek című lapot, 1993-tól már magyar nyelvű gyermekújságot is működtetnek. 2014-ben megjelent a Magyarul tanulunk c. tankönyv – CD melléklettel – a népiskolák 4. osztálya számára, majd kicsit később elkészült a 3. osztályos tananyag is. Az óvodások jelenleg heti egy alkalommal, két csoportban találkoznak a Játékos magyarórán, a felnőttek és az iskolások pedig magyar tanfolyamokon gazdagíthatják még tovább nyelvtudásukat. 1971 óta rendezi meg az Egyesület Magyarországon a nyári nyelvtábort azon diákok számára, akik Burgenlandban magyar oktatásban részesülnek.

Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes (Fotó: bukv.at)

2017-ben gyűjtötték össze – a BMKE Értéktár Bizottsága és a Gencsapáti Települési Értéktár Bizottság által – a burgenlandi magyarság nemzeti értékének minősített szellemi és tárgyi javakat. Az Őrvidék értékei és a Burgenlandi magyar települések – Siedlungen der Burgenland-Ungarn című képes kiadványok mutatják be a magyar nyelvű települések legjelentősebb kincseit.

– A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület öt évtizede ápolja, ismerteti és terjeszti magyar anyanyelvünket és kultúránkat hazánkban – ebbe a feladatkörbe kapcsolódhattam be. Sikerült az egyes magyar települések kultúrmunkáját összpontosítani és kiépíteni. Az Egyesület programja és tevékenysége elősegíti és biztosítja az ezeréves magyar hagyatékunk megőrzését és továbbadását. Súlyt fektetünk többek között az ifjúsági és a gyermekekkel történő munkára, így az Egyesületen belül többféle csoport is működik. Továbbá nagy gondot fordítunk kiadványainkra, a tananyagok előállítására és beszerzésére, vagy a különböző rendezvények megszervezésére. Az utóbbi években elkezdtük a burgenlandi magyar hagyományok feldolgozását, dokumentálását, és szintén szívügyem a hazai népzene és néptánc ápolása – összegezte tevékenységüket Zsótér Iris.


Vona Ildikó

Híradások, beszámolók művészeti, színházi, zenei eseményekről, valamint interjúk készítése ismert művészekkel.

Hasonló cikkek