Drasztikus lesz a magyarok fogyása Felvidéken

A Kárpát-medencei magyarság száma a következő 30 évben a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a jelenlegi 12 millióról körülbelül 9 millió főre fog csökkenni. A felvidéki magyarság száma pedig 320 és 370 ezer fő között várható.

Mindez a demografia.hu-n közzétett tudományos felmérésből derül ki, amely arra vállalkozott, hogy megjósolja a magyarság jövőjének alakulását.

Az anyaországi magyarság száma 6,6 és 8,5 millió, a felvidéki magyarság 320 és 370 ezer, az erdélyi magyarság 640 és 900, a kárpátaljai magyarság 71 és 94, míg a vajdasági magyarság 110 és 157 ezer fő között várható.

A külhoni magyarok várható számarányát nemcsak önmagában, hanem a többségi nemzethez viszonyítva is vizsgálja.

A kutatók érdeklődésének fókuszában az egyes magyar közösségek 2051-es népességszámának és az említett szomszédos országokon belül várható etnikai arányának meghatározása állt – és ezzel összefüggésben négy forgatókönyvet  állítottak fel.

A tanulmányból kiderül: 1980 óta a magyarság számát és az egyes országokon belüli arányát tekintve egy folyamatosan csökkenő tendenciát figyelhetünk meg.

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, a Kárpát-medencében élő magyarság demográfiai helyzetképe jelentős eltéréseket mutat, amelynek egyik fontos oka a vizsgált társadalmak egymástól eltérő korszerkezetében rejlik. Erről egyrészt az öregedési index, másrészt az eltartottsági ráta (amely azt mutatja meg, hogy az aktív, munkaképes népességre százalékosan mekkora inaktív – fiatal és idős – népesség jut) árulkodik.

A legtöbb magyar közösség eltartottsági rátája nem különbözik élesen a bennfoglaló ország értékétől. Közülük a legkedvezőbb helyzetben a felvidéki magyarság van, azaz a Felvidéken a munkaképes korú lakosság mintegy kétszerese az inaktív népességnek.

A tanulmány szerint 3 népesedési hipotézis alapján a felvidéki magyarok lélekszámával kapcsolatban 135 ezertől 180 ezer főig terjedő veszteséggel számolhatunk (30-40%), melyben a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 160 ezer fővel lesz kevesebb a magyarság lélekszáma Szlovákiában.

Mindezek alapján annak függvényében, hogy melyik hipotézis valósul meg a felvidéki magyar anyanyelvűek száma 320-370 ezer fő között várható 2051-ben a 2011-re számított 504 ezerhez képest.

Ami még ennél is rosszabb hír, hogy ugyan a szlovákok száma is csökkenni fog a következő évtizedekben, de a felvidéki magyarokénál kisebb mértékben. Összességében a szlovákiai magyarság aránya 2051-re mintegy 2–2,5 százalékponttal csökkenhet az összlakosságon belül. Mindezek oka az alacsonyabb termékenységi arányszám, a magasabb halandóság, ráadásul a születéskor várható élettartam is jóval elmarad a szlováksághoz képest.

Mindezek ellenére hosszú távon továbbra is a magyarság marad Kárpát-medence legnépesebb etnikai csoportja. (A 2011-es népszámlálások alapján a Kárpát-medencének összesen 26 millió lakosa volt, aminek 5,9%-a, 11,95 millió fő volt magyar nemzetiségű)
Forrás: ma7.sk

Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek