A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmánya és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége közös nyilatkozatot fogalmazott meg az „Ukrajna nemzeti közösségeiről” szóló törvénytervezettel kapcsolatban.

„A törvény tervezete, amelynek szövege elérhető Ukrajna Legfelső Tanácsa emberi jogok, Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területei, a Krím Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város megszállás alóli mentesítése és visszaintegrálása, a nemzetiségi kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bizottságának honlapján, az Ukrajna nemzetiségi kisebbségekről szóló törvénytervezetének módosított és kiegészített változata.

Elvi újítás az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény tervezetében a megnevezés módosítása, miáltal megváltozik a szabályozás tárgya (objektuma), a jogviszony alanya (szubjektuma). Nevezetesen: a törvénytervezet az „Ukrajna nemzetiségi kisebbségei és a hozzájuk tartozó személyek” helyett az „Ukrajna nemzeti közösségei és a hozzájuk tartozó személyek” megfogalmazás használatát javasolja. Ezt a változtatást, a fogalmak ilyetén történő módosítását megengedhetetlennek tartjuk, mivel a „nemzeti közösség” kifejezést nem ismeri sem az Alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi szerződések. Ezekben az ukrán törvényhozó számára imperatív jellegű dokumentumokban a jogvédelem tárgyainak meghatározására a „nemzetiségi kisebbség”, „nyelvi kisebbség”, „kisebbségi nyelv”, „vallási kisebbség”, „őshonos nép” stb. kifejezések használatosak, miközben a „nemzetiségi közösség” kifejezés hiányzik belőlük.

Ezért kategorikusan elutasítjuk a jelzett új megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe, mivel szerintünk az az alkotmányos és nemzetközi jogi alapelvektől történő eltéréssel alapot és előfeltételt teremt országunkban a nemzetiségi kisebbségek jogvédelmi rendszerének további rombolásához.

Ugyancsak nem érthetünk egyet azokkal a tervezet által javasolt normatív rendelkezésekkel, amelyek a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé, mivel ebben az alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai megsértésének a szándékát látjuk. Úgyszintén jogaink megsértésére irányuló kísérletként értékeljük a próbálkozást, hogy a törvénytervezetben rögzítve legyen a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek megfosztása az anyanyelvű oktatáshoz való joguktól.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelkezések jelentős részének deklaratív stílusa, valamint a fogalmi bizonytalanság alkalmatlanná teszi a javasolt normatív szöveget arra, hogy jogi dokumentumként alkalmazzák a gyakorlatban a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmére.
A fentiekben vázoltak alapján joggal állíthatjuk, hogy a törvénytervezetben sérülnek a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz és szabad anyanyelvhasználathoz való jogainak érvényesítésére vonatkozó alkotmányos normák, valamint, hogy sérül az Alkotmány a már létező jogok és szabadságjogok új törvények elfogadásakor történő korlátozására vonatkozó tilalmat illetően. A törvénytervezetben tetten érhető az Ukrajna számára kötelező nemzetközi jogi dokumentumok és azok egyes elveinek és normáinak a hiánya vagy szelektív érvényesülése és olyan megfogalmazásuk, amelyben elvész a tartalmi súlyuk, s figyelmen kívül maradtak az adott kérdésben a Velencei Bizottság ajánlásai is.
A tervezetből hiányzik egyes hatályos jogok rögzítése, mindenekelőtt a politikai életben való részvétel jogának érvényesítése mind a helyi, mind az államhatalmi szervek szintjén. Vagyis a tervezetben a kisebbségi közösségek jogállása kizárólag a jogviszony tárgyaként van rögzítve, a kisebbségi közösségek tehát teljesen meg vannak fosztva a jogintézményektől és saját sorsuk befolyásolásának mechanizmusaitól.

A törvénytervezet a még hatályba lévő kisebbségi törvényhez képest jogszűkítéseket tartalmaz az anyanyelven történő oktatás, a kisebbségi nyelv használata, valamint a nemzeti szimbólumok használati lehetőségeit illetően, ami egyértelműen alkotmányellenes.

Úgy véljük, hogy egy ilyen törvény elfogadása a nemzetiségi kisebbségek az Alkotmány és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai által szavatolt jogainak a megsértéséhez, jogi helyzetük jelentős romlásához vezet. Maga a tény, hogy ilyen szöveg kerül Ukrajna Legfelső Tanácsa elé, lényegesen károsíthatja államunk nemzetközi megítélését.

A tervezettel kapcsolatos részletes észrevételeinket és javaslatainkat megküldtük Ukrajna Legfelső Tanácsa szakbizottságának.” – olvasható a két szervezet elnöke, Brenzovics László és Zubánics László által jegyzett dokumentumban.”

Forrás: KISZó


Hasonló cikkek