„…a politika szét tud szakítani embereket, de nemzetet nem…”

Környére érkezett a Szent Korona hiteles másolata, lezárult a Római Katolikus Plébánia műemlék épületének rekonstrukciója, Trianoni emlékművet avattak.

 

Valamennyi kiemelkedő, jeles esemény krónikája egyetlen naphoz kapcsolódóan, 2018. augusztus 11-ei keltezéssel íródott a falu képzeletbeli történelemkönyvének lapjaira a község önkormányzata, a Környei Római Katolikus Plébánia, a Háromkirályok Alapítvány, valamint a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Megyei Székkapitányságának Környei Csoportja szervezésében.

A reggeli óráktól gyülekeztek a meghívott prominens egyházi és világi vendégek, – köztük Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, számos megyebeli település polgármestere – valamint érdeklődők a Polgármesteri Hivatalnál, hiszen a Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjai kíséretében oda érkezett elsőként a Szent Korona hiteles másolata, melynek megtekintésére és fotózására folyamatosan érkeztek gyerekek, felnőttek egyaránt.

 

A másolat a legapróbb részletekig megegyezik az eredeti Koronával, a kereszt, a keresztpánt, az abroncs és a tűzzománc képek is méretarányosak és az eredetivel megegyező anyagokból készültek. A koronatestet tömör ezüstből készítették és színarannyal burkolták, külső részét mintegy 600 drágakő díszíti.

 

 

A koronát kísérő körmenet szinte percre pontosan 10 órakor érkezett meg a Római Katolikus Templomhoz, ahol Spányi Antal megyéspüspök a mise kezdetén így fogalmazott: a Szent Korona másolata körül összegyűlve megnyitjuk szívünket Isten kegyelme számára, és kitárjuk lelkünket annak az áldásnak, melyet első szent királyunk és nemzetünk szentjei közbenjárására az Úr bőven ad nekünk, magyaroknak, kik Szent István király óta úgy tekintünk önmagunkra, mint a Boldogasszony népe.

 

 

A püspöki szentmisét követően emléklapot vehetett át Sill Lászlóné a Környei Római Katolikus Plébánia szolgálatában eltöltött, 65 éven át tartó áldozatos kántori munkája, Beke László polgármester a Környei Római Katolikus Plébánia műemlék épületének rekonstrukciója érdekében kifejtett erőfeszítései, a beruházás kiemelkedő színvonalú koordinációja, a munkálatokat aktívan segítő áldozatos szerepvállalása, valamint Bedy Sándor plébános a beruházás megvalósulását segítő áldozatos szerepvállalása elismeréseként, majd a megyéspüspök Isten áldását kérte mindazokra, akik sokat tettek a plébánia felújításáért, az ünnepért.

 

 

Ismét beigazolódott, hogy micsoda ereje van a hitnek, az összefogásnak, az együtt gondolkodásnak és az együtt cselekvésnek. A nagyon szoros határidő ellenére megvalósulhatott ez a 72 millió forintos beruházás, elkészült az épület, immár kívülről és belülről is régi pompájában ragyog – fogalmazott a plébániánál a nemzeti színű szalag átvágása előtt Beke László, hiszen – mint mondta – nagyon régóta várt naphoz érkeztek a környeiek.

 

 

A plébánia felújításának gondolata már a kilencvenes években felmerült, hiszen a település legrégebbről megmaradt, klasszicista épületének vakolata málladozott, a tető több helyen is javításra szorult. A többi között ezzel a céllal hozták létre a Három Királyok Alapítványt, melyben a plébániáért, a templomért tenni akaró helyi emberek dolgoztak és dolgoznak. Elkészítették a felújítás terveit, és pályázati, illetve saját forrásból tervezték az épület rekonstrukcióját.

Az első nagy lépést 2013-ban tették meg, amikor az alapítvány pályázati forrásból új födémet és tetőt készíttetett. A munkálatok folytatására azonban sajnos már nem sikerült újabb forrást szerezni, ezért 2016-ban az önkormányzat úgy döntött, hogy a mindenkori költségvetésében elkülöníti a szükséges fedezetet. A felújítás elkezdéséhez viszont szükség volt a tervek aktualizálására, a különböző hatósági engedélyek beszerzésére. Az áttörést a 2017-es év vége hozta meg, amikor már minden szükséges dokumentum, hozzájárulás rendelkezésre állt. Ekkor az egyházközség meg is hirdette a pályázatot, amelyben generálkivitelezőt keresett a plébánia felújítására, de a térségben működő építőipari vállalkozások leterheltsége miatt egyetlen fővállalkozói ajánlat sem érkezett a komplett beruházásra. Az önkormányzat ezután fordult a helyi vállalkozókhoz, és kötött munkanemenkénti szerződéseket, de többen kétkedtek, hogy megvalósulhat-e ilyen rövid idő alatt a rekonstrukció – idézte fel a polgármester az elmúlt hónapok történéseit, az utat az ünnephez, melynek fényét a Szent Korona hiteles másolatának Környére érkezése is emelte.

 

 

A korona mindig is összekötötte az államot, az egyházat és országunk területeit. Így kovácsolt egységet, erőt, és hitet adott mindahhoz, hogy a magyarság itt Európa közepében gyökeret ereszthessen, olyan erős gyökeret, amely garantálja a fennmaradását, fejlődését, a tragédiák túlélését – fogalmazott, azt kívánva, hogy a falu korábbi fejlesztéseihez hasonlóan a plébánia épülete is teljen meg élettel, legyen az értékátadás fontos helyszíne, és az egyes emberek által hozzáadott apró lelki értékekből gazdagodjon mindenki. A polgármester gondolatait köszönetnyilvánítással zárta, hiszen a rekonstrukcióhoz nagyon-nagyon, felsorolhatatlanul sok ember, vállalkozó időt, energiát nem kímélő, áldozatos munkájára volt szükség.

A plébánia szomszédságában, a Környe és Tardoskedd közötti 10 esztendős partnerkapcsolati jubileum alkalmából júliusban elültetett barátságfa mellett felállított és augusztus 11-én felavatott Trianoni emlékmű alkotója, M. Nagy József 14 évesen fogott életében először vésőt a kezébe, és negyven éve él a faszobrászatnak. Munkáival szerte az országban találkozhatunk, közülük többet láthatunk Tatabányán is. 2008 adventjére készült el Környe Betleheme, amelyben az ő szobrai találhatóak. Hazai bemutatkozásai mellett kétszer állított már ki Japánban, de volt kiállítása Cipruson is. A mostanra elkészített alkotás alapja, talapzata a történelmi Magyarország hiteles térképe, amely érzékletesen mutatja be a széttöredezettségét.

„Ezen az alapon elhelyeztem egy nagy oszlopot, amin a Szent Korona ábrázolása látható. Az oszlop négy oldalára a négy világtáj felé fájdalmas asszonyokat faragtam. Azért, hogy ez a fájdalom mindig is emlékeztessen bennünket arra, hogy a politika szét tud szakítani embereket, de nemzetet nem.”

– fogalmazott, majd Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő figyelmeztetett az emlékezés és emlékeztetés felelősségére: felelősség, mert ami történt, az mélyen beívódott gyökereinkbe, lelkünkbe és szívünkbe. 1920. június 4-e a magyar történelem fekete órája, gyászos napja, és a jövő reménységének odaveszett illúziója. Mi történt? Politikai erők, a háborúban magukat győztesnek kikiáltó hatalmak, árulóból vált győztesek belemarkolnak Magyarországba, és mintha csak a szívünket szakítanák négyfele, ötfele, tízfele, százfelé. Leszakítják Magyarország csodáit: Erdélyországot, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját, és mindazt, ahol magyar szív született, ahol magyar szó cseng, és ahol a mai napig magyar szív dobog, és a gyermekek ezreit magyar népdallal tanítják ékes, csodálatos magyar nyelvünkre – hangzott el ünnepi beszédében, köszönetét fejezve ki, hogy immáron Környe is azon települések közé tartozik, ahol Trianoni emlékmű emlékeztet és buzdít emlékezésre…

Az emlékműre a leleplezését követően Spányi Antal megyéspüspök és Nagy Péter református tiszteletes adta áldását, majd a jelenlévők – miként a diktátum kihirdetésekor is történt – a templom harangjának zúgása közben helyezték el a kegyelet és emlékezés virágait.

Fotó: Salamon Gyöngyi


Hasonló cikkek