Adomány érkezett a solti rászorulóknak

Az Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatán nyert 770 ezer forint értékű tartós élelmiszer és tisztálkodási eszközöket tartalmazó adományt melyet a solti rászorulóknak adományoztak.

A nyert összegből közel százötven fő részére tudtak egyéni csomagokat összeállítani majd az intézményhez tartozó nagycsaládosok, házi gondozásban élők illetve nappali ellátásban részesülő nyugdíjasok között osztottak szét az elmúlt napokban.

Az Alapszolgáltatási Központ 2005-től működik ebben a szervezeti formában, szociális alapellátások, gyermekjóléti szolgáltatás és a védőnői szolgálat is az intézmény szervezeti keretei közé tartozik.

szociális alapellátásokról röviden:

 • A családsegítés legfontosabb tevékenységi köre:
  • Solt város területén élő családok szociális problémáinak feltárása, illetve ezek miatt veszélyeztetett és krízis helyzetbe került személyek, családok segítése
  • Szociális, mentális, életvezetési – pl.: nevelési-, pszichológiai-, egészségügyi-, jogtanácsadás, illetve ennek megszervezése
  • Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, szociális cél akciók, gyűjtések szervezése, adományok eljuttatása a rászorultaknak
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése, együttműködés más intézményekkel, felkérésre környezettanulmány készítése
 • Nappali ellátás:
  • A Reménység Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napköziben tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, a szabadidő kulturált eltöltésére, alapvető higiénai szükségletek kielégítésére, rendszeres egészségügyi gondozásra. A Klub 15 férőhelyes, a jelentkezés önkéntes és ingyenes.
 • Házi segítségnyújtás:
  • A házi segítségnyújtás során a solti lakosok segítése történik, lakóhelyükön önálló életvitelük fenntartásával. Ennek keretein belül lehetőség van arra, hogy az ellátásukban segítséget igénylők meleg ételhez jussanak, bevásároljanak számukra, a házi gondozónők elvégezzenek kisebb háztartási munkákat, bonyolítsák az ellátottak ügyeit stb. Ellátásban részesülők száma: 27 fő.
 • Szociális étkeztetés:
  • A szociális étkeztetés keretében azok a szociálisan rászorultak részesülnek ellátásban, akik önmaguknak, illetve eltartottaik számára ezt tartós, vagy átmeneti jelleggel biztosítani nem tudják. Ez a szolgáltatás az utóbbi évben egyre népszerűbbé vált, a jelenlegi ellátotti létszám: 185 fő
 • A gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatai:
  • a településen elő gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
  • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodásra
  • a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok ellátása
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása
  • a krízis helyzetbe került várandós anyák tájékoztatása, segítése

A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat egyaránt egész évben fogad adományokat (ruhanemű, játék, kisebb használatai tárgy), ezeket ingyenesen a rászorultakhoz juttatja. A bútorok és műszaki cikkek eljuttatása közvetlenül a rászoruló családokhoz történik.

Amennyiben tetszik a tartalmak, tudósítások, hírcikkek sokszínűsége, kérjük szánjon még ránk pár percet támogassa a PannonHírnök szerkesztőinek munkáját és kövessen minket a Facebookon!

 


Hasonló cikkek