Ahol gyengül a sajtó, gyengül a magyarság is

Jubileumi, tízedik találkozóját tartotta meg a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) a vajdasági Zentán a múlt héten. A Konvenció tizenegy éve alakult meg, első ülését Szegeden tartotta meg a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete kezdeményezésére.

A kezdeményezők terve az volt, hogy az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi és muravidéki magyar sajtómunkások megalapozzák az együttműködést. Ekkor alakult meg a KMÚEK. A szerveződés fő célkitűzései között a kisebbségi közösségek anyanyelvi tájékoztatásában tapasztalt azonos vagy hasonló gondok közös orvoslását, egymás jobb megismerését, kölcsönös tájékoztatását, a továbbképzés és a folyamatos tapasztalatcsere feltételeinek a megteremtését, az európai színvonalú és magyar szellemiségű újságírás eszményeinek megvalósítását határozták meg. A célok az évek alatt nem változtak.

A zentai konferencián jelen volt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a KMÚEK egyik erkölcsi támogatója és Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Szili Katalin a Joggal Európában, A Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések 25 éve című könyvének összeállítása kapcsán elmondta, jelenleg több olyan határon túli terület van, ahol elképzelhető az autonómia kialakítása. Többek között a Felvidéken is. Kiemelte a Magyar Közösség Pártja által megfogalmazott A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentumot is, amelyben szó esik arról. Utalt arra, óvatosan kell megfogalmazni igényeinket, de a magyarságnak szüksége van saját önkormányzatiságra és azért ki kell állni. A magyar kormány európai megoldásokban gondolkodik. A cél mindenképpen megóvni a külhoni magyarságot az asszimilációtól. Arról, hogy mennyire fogadják el a határon túliak az autonómiát, mint megoldási lehetőséget, felmérést készítenek majd. Szili hangsúlyozta a sajtónak is óriási feladata van abban, hogy mennyire képes elfogadtatni a helyi közösséggel az autonómiát, mint megoldási formát.

A megbeszélés szakmai tanácskozásán az újságírói felelősségről, a hiteles tájékoztatás fontosságáról volt szó. Klemm József, a szervezet vajdasági társelnöke szerint egy újságírónak elsősorban hitelesen kell tájékoztatnia. A társelnök szerint egy újságíróknak a magyar kisebbség elvárásainak kell megfelelnie, és nem a hataloménak. Ambrus Attila a KMÚEK erdélyi társelnöke hangsúlyozta: a KMÚEK célja, hogy kárpát-medenceivé váljon a szervezet. A magyarság hívó szava továbbra is a templomot és az iskolát, de ez mára kiegészült még a sajtóval is. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ott, ahol gyengül a sajtó, gyengül a magyarság is – mondta Ambrus Attila. Megállapítható, hogy a sajtó gyengítésével, gyengül a magyarság is. Tóth Lívia, a zentai találkozó szervezője reményét fejezte ki, hogy a legközelebbi találkozón már magyarországi egyesületeket is jelen lehetnek. A KMÚEK következő évi találkozóját Kárpátalján szervezik majd meg.

A rendezvényen résztvevő újságírók ellátogattak Versecre egy könyvbemutatóra. A városban a tavalyi évben riporttábort szervezett a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, ennek anyagait gyűjtötték össze egy kötetbe. Az érdeklődők felmehettek a zentai városháza tornyába is, amelyet a zentai csata emlékére építettek.

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója szakmai tanácsokozásán elhangzott: szükség van a felelősségteljes tájékoztatásra, fontos, hogy a magyar sajtó helyzetéről személyes találkozókon is szó essen. Nagy szükség lenne egy színvonalas magyar újságíró képzésre a határon túl is, és fontos a továbbiakban is az egymással való szakmai kapcsolattartás. A tanácskozás résztvevői ezért megállapodtak, hogy elkészítenek egy média stratégiát, valamint jelentést készítenek a sajtó állapotáról. A KMÚEK-on résztvevők az alábbi zárónyilatkozatot fogadták el.

A KMÚEK zárónyilatkozata – Zenta

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába (KMÚEK) tömörült vajdasági, erdélyi, muravidéki, felvidéki, kárpátaljai, horvátországi tagszervezetek, valamint a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, illetve a Duna Médiaszolgáltató Zrt. képviselőjének részvételével 2016. június 22-25. között a vajdasági Zentán tartották meg évi közgyűlésüket.

A tanácskozás résztvevői egyetértve abban, hogy média nélkül nem lehet közösséget építeni, a következő Zárónyilatkozatot fogadták el:

Az elmúlt 11 év tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy szükség van a határokon átívelő szakmai szervezet hivatalos bejegyzésére. Az elindított folyamat a magyarországi és/vagy uniós jogi személyiség megszerzését célozza.

A KMÚEK tovább folytatja a hálózatépítést a magyarországi szakmai szervezetek, a Média Önszabályzó Testület (MÖT) a őrvidéki újságírók, valamint az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) bevonásával.

A KMÚEK ezentúl évente jelentést készít a külhoni magyar régiók sajtójának állapotáról és az újságírók helyzetéről.

A KMÚEK továbbra is elsődleges fontosságúnak tartja az újságírók folyamatos szakmai továbbképzését, ezért együttműködik az erre vállalakozó magyarországi és külhoni szakmai szervezetekkel és szakemberekkel.

A KMÚEK szorgalmazza a fiatal újságírók tagozatának létrejöttét a külhoni szakmai szervezeten belül.

Neszméri Tünde kép: a szerző

Megjelent a Szabad Újság június 29-i számában.


Hasonló cikkek