Az erdélyi tankönyvbotrány csak a jéghegy csúcsa

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége közleményt adott ki az előállt helyzetről. Ez az alábbiakban olvasható:

Sajátos kisebbségi helyzetünk és oktatási hálózatunk káros és kontraproduktív átpolitizáltsága újra és újra olyan helyzeteket teremt, amikor a jövő nemzedékekért aggódó, azokért felelősséget érző szervezetek nem maradhatnak némák. Meg kell köszönnünk a Civil Elkötelezettség Mozgalomnak, hogy civil kurázsiról tanúságot téve rávilágított, hogyan hagyta ismét magára a magyar szülőket és diákokat az RMDSZ által a Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinetbe pártvonalon delegált „szakember”. Kovács Irén Erzsébet sokadszorra tesz arról tanúbizonyságot, hogy képtelen megbirkózni feladataival, és tökéletesen alkalmatlan a magyar diákok érdekeinek védelmére.

Az a tény, hogy a hatodikosoknak szánt magyar nyelv- és irodalom tankönyvekből kimaradt az ő és ű betű, értelmetlen zagyvasággá változtatva a drága pénzen kinyomtatott tankönyvek szövegét, jól tükrözi, hogy egy ilyen banális feladat, mint egy már kiadott tankönyv hibátlan újra nyomtatása is meghaladja az államtitkár asszony és csapata kompetenciáit.

Keserű humorral élve, azt is mondhatnánk, hogy szerencsére a mostanában sokat emlegetett „respekt” kifejezésben nincsen sem ű, sem ő, így a kampányszöveg érthetőbb, mint a magyar iskolásoknak szánt tankönyv. Jól illeszkedik ugyanakkor a sorba ez az eset, hiszen az RMDSZ oktatási korifeusai évtizedek óta képtelenek megoldást találni a magyar diákok tankönyvekkel történő ellátásának problémarendszerére, és gyakorlatilag minden évre jut egy a szülők, a diákok és a pedagógusok idegeit borzoló botrány. Leszögezhetjük, hogy egy akut, régóta mérgesedő problémahalmazról beszélhetünk, ami megoldás után kiált.

Mint azt nap mint nap tapasztalhatjuk, a román államhatalom folyamatos nyomás alatt tartva közösségünket, mindent megtesz, hogy oktatási hálózatunkat gyengítse, sorvassza, hiszen tisztában van azzal, hogy minden egyes magyar oktatástól eltántorított diák közelebb hozza őket céljukhoz, közösségünk beolvasztásához, eltüntetéséhez. Miközben közelharcot kell vívni minden egyes magyar osztály elindításáért, miközben miniszteri rendelettel megszüntettek egy magyar tannyelvű osztályt a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában, román tannyelvűt indítva helyette, miközben minden eszközt latba vetve igyekeznek elsorvasztani a marosvásárhelyi orvosi egyetemen a magyar oktatást, bukaresti érdekvédelmünk banális problémákra sem képes életképes megoldásokat találni, sőt ő maga generálja azokat.

Úgy véljük, közösségünk jelenlegi állapotában fényűzés az, hogy stratégiai fontosságú pozíciókban teljesen alkalmatlan emberek ülnek, kizárólag párthűségük alapján „kiérdemelve” a bársonyszéket. Különösen visszatetsző az, hogy a számtalan probléma megoldása helyett, melyek a pedagógustársadalmat, a diákokat és a szülőket egyaránt sújtják, az RMDSZ illetékesei inkább középiskolás diákokat hasznának ki politikai céljaik érdekében, nem átallva kampányvideókhoz, vagy éppen ismert balliberális politikus Erdélybe hívására felhasználni őket.

Felszólítjuk ezért az érintetteket, Kovács Irén Erzsébet államtitkár asszonyt és Szabó Ödönt, a képviselőház oktatási, ifjúsági és sportbizottságának alelnökét, hogy a tanügyi téren közösségünket érő folyamatos megaláztatások és vereségek tényéből vonják le végre a megfelelő következtetést, mondjanak le, így téve végre valami hasznosat is közösségünk érdekében!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége

Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS)


Hasonló cikkek