Babják Zoltán maradt a KHÖT elnöke

A territoriális-közigazgatási reform végrehajtása után Kárpátalja önkormányzati struktúrája is lényegesen átalakult. A községek, nagyközségek városok kistérségi önkormányzatokba tömörültek.

Ez tette szükségessé a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (a megye magyar többségű településeinek érdekképviseletét felvállaló szervezet) újjászervezését. Az új struktúráról döntöttek a képviselők a szervezet legutóbbi közgyűlésén, mely egyben tisztújító fórum is volt.

A határozat értelmében a KHÖT-öt az alábbi közösségek alkotják: Csapi, Szürtei,  Nagydobronyi Kistérségi Önkormányzat (Ungvári Járás);  Tiszapéterfalvai, Tiszaújlaki, Beregszászi, Nagybégányi, Nagyberegi, Kaszonyi, Bátyúi Kistérségi Önkormányzat (Beregszászi járás); valamint a Viski kistérség (Huszti járás), Aknaszlatinai kistérség (Técsői járás).

Alig fél évre volt szükségünk a közigazgatási reform és a helyhatósági választások óta ahhoz, hogy újra egységbe kovácsoljuk a határ menti önkormányzatokat. Előremutató, hogy immár más felállásban és összetételben, de továbbra is együtt gondolkodva törekszünk a társulás alapszabályában megfogalmazott célok és feladatok megvalósításán” – mondta Babják Zoltán elnök, a beregszászi kistérség polgármestere.

Hozzátette: „A KHÖT-projektek szavatolhatnák a határ menti magyarlakta települések biztonságát, a lakosság egészségügyi helyzetének és életszínvonalának javítását, a településeken lévő magyar emlékművek, jelképek, falunévtáblák sértetlenségét, valamint a kisebbségek ellen elkövetett vandalizmus megelőzését és az elkövetők kilétének feltárását is”.

A fórumon Babják Zoltánt megerősítették elnöki tisztségében. Az elnökség tagja lett: Jaroszlav Hajovics (Viski kistérség), Oroszi József (Tiszapéterfalvai kistérség) és Nagy Ferenc (Nagydobronyi kistérség).

A kárpátaljai magyarság fontos nemzetrész, ezért is érdeklődtünk Bocskor Andreánál, a Fidesz EP-képviselőjénél afelől, mi lehet a mostani, igencsak áldatlan állapot vége. Interjúnkban természetesen nem csak a politikai, hanem a gazdasági helyzetet is érintettük.

 

Külhon | Pannon Hírnök

Kövessen minket: Facebook


Hasonló cikkek