Beszélnünk kell, de hogyan?

Mondják mostanában sokan, s mondom én is, beszélnünk kell problémáinkról: az iskolaügyünk, az iskoláink házatáján felgyülemlett gondokról, jelenségekről. Mindehhez én azonban óvatosan hozzáteszek egy-egy kérdést is. Vajon csak az oktatásügy beszűkített értelmezéséről, a tanárok vélt vagy valós rossz magatartásáról, példamutatásáról kell itt beszélni? Nem kellene-é a dolgokat szélesebb összefüggéseiben vizsgálni, egyfajta háttérelemzéseket is elvégezni? A jelenségek okait, a bajok kórokozóit


Hasonló cikkek