Egy perc Örkénnyel: Egy magyar író dedikáció

A Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeum várja az író további dedikációit.

A rohanó hétköznapokban gyakran előfordul az emberrel, hogy nem marad ideje az olvasásra, hiszen ezt a tevékenységet nem olyan egyszerű beiktatni a napi rutinunkba. Mindenképpen egy sokkal hosszabb folyamatról van szó, mint egy rövidebb sorozatrész – vagy akár egy film − megtekintése, hiszen ezeknek belátható időn belül vége lesz, míg egy regény elolvasása akár több napot is igénybe vehet.

Nos, ha nem akarunk végleg lemondani az olvasás nyújtotta élményekről, de sokszor még egy novella sem fér bele a napi beosztásunkba, arra is van megoldás. Örkény István méltán híres egyperces novellái remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy műveljük magunkat miközben egyben időt is megspórolunk. Ezek az írások kifejezetten rövidek – maximum egy-két oldalasak −, szórakoztatóak, humorosak, sokszor valamilyen váratlan csattanóval a végükön.

Ebben a cikksorozatban minden héten egy másik egyperces írást ajánlunk olvasásra a szerzőtől, amelyek reméljük, kellemes kikapcsolódást nyújtanak majd.

EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI

Most nyílt meg a Tá. Dé. Vé. utca 7. szám alatt a nagy író, Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeuma. Jövünk-megyünk a tágas termekben, s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak, kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé:

1.

Mamának és Papának

                                hű gyermekük.

2.

Ellának.

3.

Bellának.

4.

Karolinának.

5.

Linának.

6.

Cucusnak.

7.

Mucusnak.

8.

Hamara Kristóf min. tanácsosnak, hazafias hódolattal

                                                          lófő Tá. Dé. Vé.

9.

Biatorbágyi Blumfeld Móricnak, a nagy humanistának, a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának, az írók bőkezű istápjának.

Tá. Deutsch Vé.

10.

Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró

Tá. Dé. Vé.

11.

Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels prózája c.esszé szerzőjének!

Tá. Dé. Vé.

12.

Gró Etelnek

                 tisztelő Tá. Dé. Vé-je,

Etelnek

             Tá.

Etusnak, forró felgondolásokkal

                                      Décske Vécske

Nyuszi! Máskor ne harapj!

                                      Nyuszkó.

(utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva:)

13.

Dr. Berény Aladárnak a zseniális válóperért.

14.

Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosztályparancsnok úrnak. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát, tiszteseit és legénységét.

Tá. Dé. Vé. karp. őrmester

15.

Hamara Kristófné elvtársnőnek,
VI. ker. Igazoló Bizottság

                                           Barátság! Tá. Dé. Vé.

16.

Ostorovits Kornélnak, Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének

17.

Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert)

                                a szép vizslakölykökért – Tá. Dé. Vé.

18.

Hamara Kristófnak
Kanadai Magyar Nemzetőr

                                          Üdv! Tá. Dé.Vé.

19.

Hamara Kristófnénak
Belvárosi Kutyafürdő

                              Vizslám nevében Tá. Dé. Vé.

20.

Ostorovits Kornélnak,
Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.

21.

Nyuszikám, te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak?

22.

Dr. Hajmási Péternek, a nagy urológusnak, hálás betege.

23.

Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege.

24.

Ostorovits Kornélnak.

Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit.

Tá. Dé. Vé.-né szül. Gró Etel

*

(Fenti gyűjtemény korántsem teljes. Még számos Tá. Dé. Vé. dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeumot.)

Az egyperces novella forrása: Magyar Elektronikus Könyvtár

Kultúra | Pannon Hírnök 

Kövessen minket: Facebook


Fritsi Péter

Gyerekkorom óta szoros kapcsolat fűz a könyvekhez, olvasáshoz. Legfőbb életterem a könyvtár. Könyvtárosi munkám mellett újságírással foglalkozom.

Hasonló cikkek