Veszélyben a szlovákiai egyetemek autonómiája

A szlovák kormány új felsőoktatási törvényt alkot, ami jelentős felháborodást váltott ki a szlovákiai egyetemek körében.

Markáns véleményt fogalmazott meg a nyitrai Filozófus Konstantin Egyetem rektora, Libor Vozár néhány hete a hallgatóknak írt nyílt levelében, a nyitrai egyetem szenátusa pedig elutasította a törvénytervezetet. Az év elején a minisztérium törvénytervezetet terjesztett elő, amit a Szlovák Rektori Konferencia és a Felsőoktatási Tanács (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl) egyaránt elutasított, valamint a Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa is tiltakozott ellene.

A legfőbb érvük az volt, hogy a tervezet beleavatkozna az egyetemek intézményi autonómiájába és perifériára szorítaná az egyetemek akadémiai önkormányzati elveit. Erre az elutasításra a minisztérium visszahőkölt és egy munkacsoportot hozott létre a tervezet módosítására. A nyitrai rektor nehezményezte, hogy a munkacsoport üléseiről nem születtek sem jegyzőkönyvek, emellett végkövetkeztetéseket sem vontak le. Egy újabb tervezet is készült, amit azonban a munkacsoport tagjai nem láttak, így véleményezni sem tudtak.

A tervezetben több olyan felvetés van, ami progresszív elemeket tartalmaz és előrelépést jelenthet a kutatási tevékenység elveiben tervezett változtatás. Az alapprobléma, hogy a törvénnyel a jelenlegi kormányzat felszámolná a felsőoktatási intézmények önkormányzati szerveit. Az igazgatótanács tagjait, a hallgatói delegáltak kivételével, jószerével kizárólag az intézmény falai közül delegálnák. Nem csupán a rektorok és a dékánok megválasztását érintő döntésre kerülne sor, hanem a felsőoktatási intézmények szervezeti és gazdasági irányítását venné ki azok kezéből és helyezi az aktuális kormányzat kezeibe. November folyamán a rektorok lépésről-lépésre elemezték a tervezetet és párbeszédet kezdeményeztek a kormányzattal a kérdésben. Egyelőre azonban petíció indult a felsőoktatás szereplőinek kezdeményezésére a felsőoktatási intézmények önkormányzatiságának a megőrzése érdekében, november 10-én egyetemisták tiltakoztak a felsőoktatási törvény módosítása ellen, november 16-ra pedig tüntetés szerveződik az egyetemek szabadságáért.

Kövessen minket: Facebook

Forrás: bumm.sk


Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek