Jóváhagyták a szlovák-magyar határról szóló új szerződés tervezetét

szlovak-magyar hatar

Szerdai ülésén jóváhagyta a szlovák kormány annak a szlovák-magyar határról szóló új államközi szerződésnek a tervezetét, amely egyebek mellett a két ország közös határa mentén 17 hektár földterület cseréjével számol.

Az új államközi szerződés fő célja annak lehetővé tétele, hogy a határfolyók medrének megváltozása esetén a két ország közötti határvonal ne módosuljon.

A jelenleg hatályos szabályozás ugyanis az államhatárt – ott ahol azt folyó alkotja – annak mindenkori vonalához, a folyam medréhez köti. Az államhatár, a határfolyók mentén történő jelenlegi megfogalmazása a gyakorlatban hosszadalmas jogi megoldásokat igényel minden olyan eset rendezésére, amikor a folyók medervonala természetes úton megváltozik. Az új szerződés további célja, hogy helyettesítse azokat a – már több alkalommal kiegészített és mára nehezen átláthatóvá vált – dokumentumokat amelynek eredetijei még a múlt század húszas éveiben készültek, és nem felelnek meg a földrajzi dokumentációkra vonatkozó európai uniós irányelveknek.

Az új államközi szerződés tervezete ezen felül 17 hektár – a közös határ mentén lévő – földterület cseréjével is számol. A cserére azért van szükség, hogy kölcsönösen rendezni lehessen a határfolyók bizonyos szakaszain megvalósított vízgazdálkodási vagy egyéb építési munkálatok által igénybe vett területek hovatartozását. Néhány ilyen jellegű – időközben már megvalósított – beruházás során használt területet érintő változás ugyanis eddig még nem került bele a szlovák-magyar határról szóló szerződésbe.

Az ilyen területcsere nem számít egyedülállónak és rendkívülinek sem, hasonlóra néhány éve Lengyelországgal kerített sort Szlovákia. A szlovák-magyar határról szóló új államközi szerződésben szereplő területcsere az Ipoly folyó térségét érinti. A cserére kerülő 17 hektárnyi terület szlovák részről Leléd (Lela), Ipolyszalka (Salka), Ipolykiskeszi (Malé Kosihy), Ipolyszakállos (Ipelsky Sokolec), Szete (Kubánovo), Ipolyság (Sahy), illetve Sátorosbánya (Siatorská Bukovinka) települések kataszterében található, kizárólag lakatlan területeken.

A pozsonyi kormány által most jóváhagyott tervezetet egy alkotmányos törvény formájában még a szlovák törvényhozásnak is meg kell szavaznia, s csak ezt követően kerülhet sor az államközi szerződés aláírására.


Hasonló cikkek