Kárpátalja anno: Ungvár: Szent György római katolikus templom

ungvar_romai_katolikus_templom

Ungvár római katolikus közösségét az 1333–1337-es pápai tizedjegyzékben említik először. A XVI. században a reformáció tanai az Ung-parti városba is eljutnak, s a Drugetheknek köszönhetően széles körben elterjednek. A család egyik sarja, Drugeth György (1583–1620) azonban a katolikus megújulás nagy alakja, Pázmány Péter hatására katolizált, s teret engedett a római katolikus vallás gyakorlásának Ungváron.
Nem sokáig tartott a vallási türelem: először 1644-ben I. Rákóczi György fejedelem serege űzte ki a városból a jezsuita rendet, majd Thököly Imre támadt rá a katolikusokra a város 1679-es elfoglalásakor.
Néhány évvel később Ungvár Bercsényi Miklós birtokába jutott, s az Ung vármegyei főispán felesége, Drugeth Krisztina kedvéért támogatta a katolikusok vallásgyakorlását. Ám 1705-ben megváltoztatta álláspontját, s a katolikus templomot az evangélikusoknak adta át. Ráadásul 1710-ben Bercsényi a templom eszközeit is magával vitte Lengyelországba, melyek közül két monstranciát (szentségmutató) halála előtt visszaküldött Ungvárra.
Az elvett templom 1711-ben kerül vissza eredeti tulajdonosaihoz. Az ungvári katolikus közösség megerősödését jelzi, hogy 1712-ben felépítik a plébániát. Anyakönyvüket 1700-tól vezetik.
Az idők folyamán annyi támadásnak kitett régi templom helyébe a hívek újat építenek a XVIII. század második felében: 1762-ben teszik le az épület alapkövét, s négy év múlva, Szent György tiszteletére szentelik fel az új római katolikus templomot, melyet 1881-ben kibővítnek.
A késő barokk stílusú templom sisakos központi tornya mellett kétoldalt egy-egy nyolcszögletű kisebb torony áll. Főoltárának képét Kracker János Lukács cseh egyházi festőművész festette 1763-ben. A templom jobb oldalán lévő mellékoltár Szent István királyunk tiszteletére épült. A templom orgonáját – mint ahogy a beregszászi római katolikus templomét is – a Rieger testvérek, Ottó és Gusztáv készítették 1901-ben.


Hasonló cikkek