Készülőben a kisebbségek jogállásáról szóló törvény Szlovákiában

A Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága támogatta a kisebbségek jogállásáról szóló törvény meghozatalának szándékát. Szélesebb körű társadalmi diskurzus kezdődhet.

A Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága november 5-i ülésén tárgyalt a kisebbségek jogállásáról szóló törvény meghozatalának szándékáról, amelyet Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos terjesztett a bizottság elé. “Ez egy történelmi fordulópont a hazai kisebbségi politikában, hiszen egy három évtizedes jogi űrt igyekszünk pótolni. Nem elhanyagolható tény, hogy cseh/szlovák viszonylatban a hazai kisebbségek 50 év után először tárgyaltak érdemben egy átfogó kisebbségi törvény elfogadásáról. Célunk az, hogy az elfogadott végleges irányelvek alapján kötelezzük a kormányt arra, hogy a kormányprogram megalkotásánál konkrét feladatként fogalmazza meg egy átfogó kisebbségi törvény kidolgozását és elfogadását.” – nyilatkozta Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos.

Az irányelv az 1992-ben elfogadott Alkotmányból indul ki, legfőbb célja a kisebbségek jogainak garantálása. A most elfogadott szándék túllép a kormányprogramban vállalt célkitűzéseken, mindazonáltal összhangban áll a kormánybiztos akciótervével és több kormányhatározattal, amelyekben a kormány a kormánybiztost a törvényjavaslat előkészítésének gesztoraként nevezte meg. Az átfogó törvény elfogadásához a magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ajánlása is indokul szolgál. 

A kormánybiztosi hivatal szakértők bevonásával 2019-ben kiemelt figyelmet szentelt a megtárgyalt dokumentum előkészítésének. A tagok április óta közösen megalkották az anyag alapvető koncepcióját.

Forrás: bumm.sk


Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek