Kétnyelvű az intézmény, egynyelvű az igazgató – ez jó?

Egy sokoldalú smeres politikus hölgy, megyei képviselő villamosmérnöki képesítéssel rendelkezik, és volt már minden, csak könyvtáros nem – állapítja meg a ma7.sk.

A múlt évben A Smer Nyitra megyében még keménykedik című írásában a portál foglalkozott a megyei fenntartású érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatói tisztségére kiírt pályázattal. A cikkben megfogalmazták kételyeinket Helena Bohátovának, a pályázat győztesének az alkalmasságát illetően, akinek a kinevezéséről a megyei önkormányzat akkor még nem határozott.

„De csak rövid ideig tartott ez a tarthatatlan állapot.” Novemberben ugyanis kiegyensítették a kérdőjelet.

Bohátová tanár volt a m7.sk cikke szerint, mégpedig az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola egykori tanára,. Majd a sokáig egyeduralkodó Smer járási elnökeként választások között  váltogatta a járási hivatal elöljárói és a munkahivatal igazgatói tisztségét, miközben több választási időszakban is megyei képviselői mandátumot szerzett Ficóék színeiben. Miután a Smer kikopott a kormányból, Bohátová tündöklése is véget ért a régióban, állami hivatalokban vezetői álmokat már nem dédelgethetett, de a Nyitra megyei önkormányzatban továbbra is képviselőként tevékenykedik, mivel a megyei választásokra a helyhatósági választásokkal egy időben csak 2022-ben kerül sor. Ezt igyekezett kihasználni, hogy mégiscsak valamilyen igazgatói székhez jusson lakóhelye közelében nyugdíjba vonulásáig.

Egy jó káder mindenhol jó káder

Így került a képbe az érsekújvári Anton Bernolák könyvtár, amely kétnyelvű, szlovák–magyar intézmény: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár. Bohátová képviselő pedig nem tud magyarul, arról az apróságról nem is szólva, hogy tudomásunk szerint a mérnöknő könyvtárosként még soha nem dolgozott, de a személyére szabott pályázati feltételek között sem a szakképzettség, sem a kétnyelvűség, sem a gyakorlat nem szerepelt. Meg kell jegyezni, hogy a megyei fenntartású érsekújvári könyvtár esetében nem a Bohátová által megnyert pályáztatás volt az első forduló.

Ezt megelőzően egy kiváló, akkor még belső szakember, Kecskés Ildikó könyvtáros szaktanácsadó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke is pályázott. Az MKP 11 tagú megyei frakciójának az első pályáztatás alkalmával nem sikerült Kecskés Ildikó jelölését kellő mértékben megtámogattatni. A szlovák koalíció kezdeményezésére azért választották szét az egységes érsekújvári körzetet annak idején párkányira és újvárira, hogy a magyar pártok képviselőjelöltjei az érsekújvári választási körzetből ne tudjanak a Nyitra megyei önkormányzatban mandátumhoz jutni. A járás két választási körzetre osztásának kezdeményezői között akkor ott szerepelt Helena Bohátová is.

Így történt, hogy…

Nyitra megye önkormányzata a tavalyi 22. ülésén 35 támogató szavazattal hagyta jóvá Bohátová kinevezését az érsekújvári könyvtár élére, aki 2020. november 1-jétől tölti be az intézményben az igazgatói tisztséget. A képviselő-testületi ülésen a vitatott témában csupán egyetlen felszólaló volt Klein Ottokár érsekújvári polgármester személyében, aki a könyvtár új épületbe való átköltöztetésének szükségére hívta fel a képviselők figyelmét.

Érdekes továbbá megjegyezni azt is, hogy amíg a helyi önkormányzatok esetében az ide vonatkozó törvény tiltja, hogy helyi képviselő egy városi fenntartású intézmény (például alapiskola) igazgatója legyen, addig a megyékről szóló 302/2001 sz. törvény lehetővé teszi, hogy megyei képviselő egyúttal megyei fenntartású intézmény vezetői tisztségét is betöltse. Az önkormányzatiság elve tehát finoman szólva nem egységes módon érvényesül.
Folytatás következik?

Jerez J. Gyula

- 20 év média, kisebb szünetekkel - bel- és a világpolitika, kultúra közel és távolabb

Hasonló cikkek