Kilencmilliárdos egyetemi fejlesztés Debrecenben

A Debreceni Egyetem történetének egyik legjelentősebb infrastrukturális fejlesztése valósul meg 2020-ig az intézményben.

A projekt keretében tervezett korszerűsítések a gyakorlati és szakmai képzés megújítását szolgálják.

– A Debreceni Egyetem a 2014-2020 közötti időszakban 53 GINOP-, 31 EFOP- és 6 KEHOP-pályázatot nyert el. Felsőoktatási infrastruktúrája fejlesztésére az EFOP-program keretében 6,2 milliárd forint támogatást kap az intézmény, amelyet 2,6 milliárd saját forrással egészít ki. Ebből mintegy 5 milliárdot új építésre, 1, 6 milliárdot átalakításra, 200 milliót fejújításra, mintegy 2,3 milliárdot eszközbeszerzésre, 254 millió forintot pedig projekt-előkészítésre, járulékos költségekre fordítunk – összegezte Bács Zoltán kancellár a hétfői projektnyitó rendezvényen.

A legnagyobb értékű beruházás az Egyetem téri campuson épülő többfunkciós tanulóközpont, a Learning Center. A 4450 négyzetméteres létesítmény, mely a Sporttudományi Oktatóközpont mellett épül, a különféle nemzetiségű, nagy létszámú diákságot egy tanuló közösségé integrálja. Többek között előadó-, szemináriumi és vizsgáztató termeket, tanulói boxokat, elkülönített konzultációs tereket, szervertermet és gépészeti tereket alakítanak ki benne, valamint az egyetemi ajándék- és könyvesbolt is itt kap majd helyet.

– A Learning Center emblematikus épületével növelhetjük a versenyképességünket az oktatási piacon, még több hallgató számára tehetjük vonzóvá a Debreceni Egyetemet. Támogatásként 2,2 milliárd forintot nyertünk a beruházásra, amit 2,6 milliárd forint saját forrással kell kiegészítenünk. A központ kiviteli tervei már készen vannak, terveink szerint 2020 nyarára készülhet el – tette hozzá a kancellár.

Az új beruház mellett nyolc épület átalakítására, három bővítésére és négy felújítására is lehetőséget ad az intézmény számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 jelű pályázat.

– Mindemellett nagy összegű eszközbeszerzés is történik, a fejlesztések az intézmény minden karát érintik – emelte ki Törös Attila, a Műszaki és Beruházási Főosztály vezetője.

A terveket az érintett szervezeti egységek vezetői ismertették a hétfői projektnyitón. Elhangzott például, hogy a Fogorvostudományi Karon 831 millió forintból modernizálják a fogtechnikai és a fantomlabort, továbbá egy kerékpártárolót is kialakítanak. Az Általános Orvostudományi Karon 464 millió forintot fordítanak a Skill Laborok fejlesztésére, az átalakítások a Sebészeti Műtéttani Tanszéket és a Szemészeti Tanszéket érintik. 367 millió forintból teszi modernebbé és hallgatóbarátabbá az Élettudományi épületben és a Főépületben található bölcsészettudományi és természettudományi egységeit az egyetemi könyvtár, a Természettudományi és Technológiai Kar pedig laborokat újít fel a Bem téri intézetében, és nagy értékű berendezésekkel javítja a mérnökképzés feltételeit.

A gyakorlati képzés színvonalának növelése érdekében fejleszti Skill Laborjait, illetve tervez eszközbeszerzéseket az Egészségügyi és a Népegészségügyi Kar, a Műszaki Kar pedig új hallgatói tereket alakít ki az Ótemető utcai campusán. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon megújul a talajvizsgáló labor és a gépszín, valamint labor-, kísérleti és analitikai műszerekkel bővül az eszközpark.

A Bölcsészettudományi Kar tanteremfelújítást, műszaki és informatikai fejlesztéseket tervez a pályázati támogatásból, melyek az oktatás és a kutatás színvonalának emelését szolgálják. A Klinikai Központ a Belgyógyászati Klinika „C” épületének tetőtérbeépítésével hoz létre új oktatási tereket, előadó- és szemináriumi termet, oktatói irodát alakítanak ki 270 négyzetméteren.

Mindezeken túl jelentős informatikai fejlesztések is megvalósulnak a Debreceni Egyetemen az EFOP-támogatásnak köszönhetően. Növelik a vezetékes hálózati végpontok és a gerinchálózati kapcsolatok sávszélességét, bevezetik a 40 GE technológiákat, korszerűsítik a gerinchálózati aktív eszközparkot és a WIFI-hálózatot, valamint megteremtik a nagy felbontású, késleltetés nélküli élő közvetítés lehetőségét.

Forrás: hirek.unideb.hu/Sajtóiroda


Hasonló cikkek