Kistelek: fontos lépés a közterületek megtisztítása

Az önkormányzat munkatársai gondozták a város zöldterületeit a napokban. Ezzel hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra és annak rendben tartására

A városvezetés összefogott, és saját kezébe véve a zöldterületek ügyét, kertészkedni, gyomlálni, locsolni kezdett a településen. Azokat az úgynevezett növényszigeteket célozták meg, melyeket még a „Zöld város” program keretén belül, fáradtságos munka árán alakítottak ki az erre kijelölt személyek.

Az önkormányzat dolgozói meglepetést okoztak a lakóknak. Maga a polgármester, Nagy Sándor is kivette a részét a munkából, nem is csoda, hiszen ő is kisteleki lakos.

Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy miért is az önkormányzati dolgozókra marad a munka? Mivel eredendően a portatulajdonosnak kellene rendben tartania a saját háza előtti járdaszakaszt és zöldterületet. Ezt a kistelekijaras.hu is megerősíti.

Mint írják, nem egyértelmű mindenki számára az a rendelet, mely szerint az előtte lévő közterületet mindenkinek saját magának kell rendbe tartani. Az ingatlanok előtti járdaszakasz a meglévő árkok takarításával együtt a lakosok, pontosabban az ingatlan tulajdonosának a feladata. Erre az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet kötelezi is az ingatlan tulajdonosokat.

Természetesen nem szabnak ki büntetést azokra, akik nem takarítják saját részüket, de folytatják a munkát, és a jövőben szeretnének minden lakost bevonni a városgondozásba. Ez által még inkább érezhetik az emberek, hogy Kistelekhez tartoznak. Emellett pedig a kertészkedés jó testmozgás és közösségformáló tevékenység is egyben.

Farkas Cs. Tekla


Hasonló cikkek