Legendáktól, tabuktól mentesen

A kora középkortól napjainkig tárja elénk a magyarországi németek történetét Gerhard Seewann müncheni történészprofesszor monográfiája, ami németül 2012-ben jelent meg. A több mint ezer oldalas a magyarországi németség életében nagy űrt kitöltő tudományos összefoglaló immár magyarul is olvasható, Vitári Zsolt pécsi történész fordította le.

a_magyar_és_a_német_kötetek_160317

 A kétkötetes tudományos összefoglalóban egyetlen műben elevenedik meg a hazánkban élő német nemzetiség évszázadokon átívelő története legendáktól, sztereotípiáktól, tabuktól és hamisításoktól mentesen.

 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országszerte – többek között a német nemzetiségek lakta Baranyában, Pécsett is -könyvbemutatókkal népszerűsíti a művet, azt remélve, hogy az immár magyarul is hozzáférhető monográfiát nem csak a magyarországi németek forgatják majd érdeklődéssel.

 Gerhard Seewann, aki hosszú éveken át élt Magyarországon, több mint három évtizede kutatja a magyarországi németség történetét. A történész A magyarországi németek története című monográfiájának előszavában a következőképpen fogalmazza meg hitvallását: minden népcsoportnak, így a magyarországi németeknek is szüksége van arra, hogy históriáját saját szempontjából értelmezhesse, ami az identitás-teremtésének alapja lehet.

 A monográfia több mint ezer esztendőt felölelve vizsgálja a Magyarországon élő németek történetét, identitását, kapcsolatát és összefonódását a magyarokkal és más kisebbségekkel – beágyazva mindezt nagyobb történelmi összefüggésekbe.

 Mintegy 150 oldalnyi forrásmelléklet is része a monográfiának. Itt található az első 1689-ből származó okirat, ami a németek betelepítésének idejéből származik, s arról szól, hogyan szolgálhatja a Magyar Királyság belpolitikai működése a célt, miszerint a közjó, vagyis az egész közösség s külön-külön minden egyes ember java előmozdítható, károsodásuk pedig elhárítható legyen.


Hasonló cikkek