IT - Tech

kiadták Stephen Hawking utolsó írásait

A híres tudós és csoportja Hawking halála előtt nem sokkal fejezte a be a kutatást abban a témában, ami a tolószékbe került gondolkodót egész életében foglalkoztatta: a fekete lyukak paradoxona.

Az új tanulmány szerint a fekete lyukak, miután elnyelnek 1-1 tárgyat, hőmérsékletük és “belső rendezetlenségük” is megváltozik. Ez utóbbi az úgynevezett “finom szőrön” keresztül érzékelhető , ami nem másból áll, mint fotonokból.

Az elméletet azonban nem sikerült bizonyítani, ezért ez csupán csak egy lépéssel vitt közelebb a fekete lyukakkal kapcsolatos paradoxonhoz. Minden esetre a kutatásban tovább lehet haladni egy hétköznapi fizikai tulajdonság alapján. Ez nem más, mint a hőmérséklet változása, mely a részecskék mozgásának sebességváltozásából adódik, azaz gyorusulás esetén nő, lassulás esetén csökken a hőmérséklet.

“A fekete lyukak esetében viszont nem tudjuk biztosan, hogy milyan alkotóelemeik vannak. Egyes, különleges szimmetriával rendelkező fizikai rendszerekben a termikus tulajdonságokat kiszámíthatjuk ezekből a szimmetriákból. Jelen tanulmány szerint, ha a fekete lyukak ún. eseményhorizontjának (finom szőrők) közelében létezik egy ilyen különleges szimmetria”

– Juan Maldacena (elméleti fizikus),  Princetoni Egyetem

Megosztás:
Weboldal weboldal készítés készítés