Manipulatív és rossz a felvetés, hogy Jézus elmenne a Pride-ra

Vajon Jézus elmenne a Pride-ra? – tette fel a kihívó kérdést az utóbbi időben több, magát katolikus teológusnak tituláló személy. S válaszoltak is rá: igen, sőt, ott lenne az első sorban! Valójában már a kérdés is több sebből vérzik, nemhogy a válasz – fogalmaz szerkesztőségünkbe eljuttatott írásában Hess Dénes ferences rendi szerzetes, aki rávilágít a sátáni szándékú lobbicsoportok, médiamogulok és háttérállamok törekvéseire is, amelyek gyermekeinket veszik célkeresztjükbe.

pride szó jelentése magyarul a szótárban: önérzet, büszkeség, dac, gőg, dölyf, kevélység, fennhéjázás, hivalkodás, kérkedés, fitogtatás. Csupa negatív kifejezés. Mindezen szavak mélyén valójában a gőgösség húzódik meg. A Szentírás a sátán princípiumának írja le a gőgöt, ez a lényének legmeghatározóbb jellemzője. Nem mellesleg a hét főbűn egyike, de valójában minden bűn gyökere, mint az Isten és az ő Teremtésének rendje ellen való lázadás.

A fent idézett kérdésre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni, mert a kérdés eleve rossz és manipulatív.

Jézus szóba állt a vámosokkal és a bűnösökkel, akik hozzá mentek, hogy kiszabadítsa őket zsákutcába vezető életmódjukból. A házasságtörő asszonyt sem ítélte el, viszont azt mondta: „Menj, és többé már ne vétkezzél.” (Jn 8,11b) Jézus a bűnt utasította el, nem a bűnös embert. A házasságtörést ítélte el, és nem a házasságtörőt. Vagyis a megbocsátásnak az az alapja, hogy elválasztjuk a bűnös embert a bűnétől. Jézus figyelmeztet: amit tettél, gyalázatos, de te képes vagy a többre és a jóra. Most, hogy beláttad és megbántad bűnödet, ne úgy folytasd az életed, mint eddig, hanem a felismert jó fényében változtasd meg azt.

Jézus ezt minden bűnössel, akivel csak találkozott, nyilvánvalóan megtette. De nem ment el kuplerájokba és vigalmi negyedekbe. Mert azok az emberek a saját mocskukban kéjjel és büszkeséggel kitartottak, és eszük ágában sem volt elhagyni romlottságukat és megváltoztatni az életüket.

Jézus soha nem ment a tömegbe, hanem a tömeg kereste őt! Jézus nem akart semmiféle társadalmi csoportot kiemelni a többi kárára, ellenére. Ő Isten Országát hirdette, valamint az oda való bejutás feltételeit. A tömegnek kellett Jézushoz mennie, igazodnia hozzá, és nem fordítva. Lelki éretlenség azt gondolni, hogy Jézus valakinek vagy valakiknek a pártján áll mások ellenében.

Isten mindenkit férfinek és nőnek teremtett a Szentírás kinyilatkoztatása szerint. Széles szakmai körben elfogadott tudományos tény, hogy kiskamasz korban mindenki a saját nemének megfelelő közegben érzi jól magát. Ez a nemi identitás kialakulásában az egyik szakasz. Természetes, pár évig tart – jó esetben. Ebben a szakaszban az ébredő szexualitás keresi a biztosat, a szilárdat. Ezért szüksége van a saját nemű szülő hiteles életvitelére. S ha benne is – éppen a jó és megélt példa hatására – megszilárdul, utána következhet a kamaszkori szerelmek boldog időszaka a másik neműekkel. Ekkortól pedig újra rendkívül meghatározó szerep jut a másik nemű szülőnek.

Jézus Krisztus mindenütt jelen van. Jelenléte ugyanúgy észrevétlen és elnyomott, mint hívő és hitük miatt üldözött egyszerű keresztény családok élete.

Aki még biztosan ott lesz a tömegben – láthatatlanul, de mégis jól érzékelhetően és harsányan –, az maga a büszkeség és gőgösség fejedelme, aki tévútra viszi az embert.
Vigyázzunk tehát, hogyan, merre döntünk!

Forrás: vasarnap.hu/Hess Dénes OFM

 

 


Hasonló cikkek