Megnyitották az új tanévet a PKE-n

A nagyváradi székhelyű Partiumi Keresztény Egyetem új oktatási évének ünnepélyes megnyitóját 2019. október elsején tartották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egykori székházában, amelyben az egyetem, illetve elődje, a Sulyok István Református Főiskola a rendszerváltozás után megalakult és megindult. A hagyományokhoz híven a tanévnyitó istentisztelettel kezdődött, ezúttal Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök hirdetett igét.

Az ünnepi alkalmon egyházi, tanügyi, politikai személyiségek is megjelentek, illetve több Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény elöljárója: a budapesti Corvinus, a komáromi, az eperjesi, a debreceni és természetesen az erdélyi Sapientia képviselői.

Pálfi József rektori köszöntésében elmondta: az előző tanévben 183 hallgató államvizsgázott, idén pedig 387 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a PKE két karán, ez 18 százalékkal több az előző tanévhez képest. Az idei tanévben megemlékeznek a 30 éve kirobbant temesvári forradalomról, illetve jövő év májusában lesz 30 éve annak is, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsa Tőkés László püspök kezdeményezésére megalapította a PKE jogelődjét, a Sulyok István Református Főiskolát. Az évfordulóra időzítve rendezi meg az egyetem a magyar rektori konferencia ünnepi gyűlését is – jelentette be a rektor, aki új képzések, új szakok beindításának tervéről is beszélt.

Az ünnepélyes fogadalomtétel után, amely által a hallgatók a Partiumi Keresztény Egyetem polgáraivá váltak, további köszöntések hangzottak el. Bár jelen volt a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke, Tőkés László is, ezúttal Tolnay István alelnök, a PKE tanára mondott rövid beszédet, amiben a „temesváriság” szelleme és az egyetem alapítása között levő párhuzam kiemelése mellett arra buzdította a hallgatókat, hogy ismerjék meg az intézmény tanulságos és viszontagságos történetét, legyenek büszkék arra, hogy ennek az egyetemnek a polgárai, a megszerzett tudásukat pedig kamatoztassák a régióban, illetve szülőföldjükön. Hankó Balázs volt miniszteri biztos, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese a két, egyházi hátterű erdélyi magyar magánegyetemet fenntartó magyar kormány nevében köszöntötte a jelenlevőket. Papp László debreceni polgármester a testvérváros köszöntését hozta, méltatva a PKE és a Debreceni Egyetem közötti partneri együttműködést. Egy másik partnerszervezet, a Network Promoting Linguistic Diversity képviseletében Sabrina Rasom alelnök, az olaszországi ladin kisebbség tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Szót kapott a Bihar Megyei Tanács elnöke és a nagyváradi polgármester magyar tanácsadója is.

A tanévnyitót zenés intermezzók színesítették, zárásként pedig a vizuális kommunikációs mesterszak egyes hallgatóinak ösztöndíjait adták át, a Szent László Egyesület felajánlását.

Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS)


Hasonló cikkek