„Mert szeretetre van szükség…” Emlékkonferencia az Európa–Magyar Házban

Emlékezetpolitika, kutatás, tényfeltárás címmel tartottak  konferenciát a Szolyvai Emlékparkbizottság, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéke szervezésében a beregszászi Európa –Magyar Házban.

A rendezvényen dr. Tóth Mihály, az emlékparkbizottság elnöke tartott bevezető előadást, majd dr. Zékány Krisztina, az egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője Élni kell, élni muszáj – A GULÁG-GUPVI kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján ’2019. című gyűjteményét mutatta be, ezt követően dr. Zubánics László az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946 című munkájának magyar és angol nyelvű kiadását elemezte. A történész kiemelte: a kötet értékét az adja meg, hogy a szerző tudományos szinten és igénnyel dolgozta fel választott témáját. Így a munka hiteles hivatkozási forrásul szolgál a kutatók számára.

Beke Mihály András író, Magyarország beregszászi külképviseletének konzulja Az erdélyi magyarok 56-ja című előadásában a forradalom és szabadságharc romániai visszhangját, az azt követő megtorlásokat foglalta össze.

Molnár D. Erzsébet, a kárpátaljai görög katolikus magyarság és a málenkij robot című tanulmányát ismertette. A fiatal kutató újszerű eszközökkel tárta fel a témát, s az így kapott eredményeit osztotta meg a hallgatósággal.

Mert szeretetre van szükség, hogy… szenvedés után megbékéljenek a lelkek…” Marosi István görög katolikus pap ezt választotta azon értekezése mottójául, melyben Ortutay Jenő (1889–1950) áldozópap, politikus, mártír életútját idézte fel. A görög katolikus kanonok, szentszéki tanácsos, magyar országgyűlési képviselő 1928-tól 1938-ig Beregszász városbírója volt. 1945-ben a szovjet hatóságok 10 év kényszermunkára ítélték, a lágerben halt meg.

Dr. Dupka György újabb kutatásairól számolt be, melyek során az 1953– 1956 közötti kárpátaljai magyar és ukrán csoportos megmozdulásokat tárta fel.

Meskó János történész a 75 éve kivégzett Demjanovich Péter Pál rahói görög katolikus papról, kanonokról, a magyar országgyűlés felsőházi tagjáról értekezett.

Bimba Brigitta helytörténész A nagyszőlősi és a felső-tisza-vidéki sváb nők internálása 1944–1945 fordulóján a Szovjetunió Állami Honvédelmi Bizottságának 7161. sz. parancsa alapján című kutatásának eredményeit osztotta meg az érdeklődőkkel


Hasonló cikkek