Mire is kell odafigyelnünk a választások során

A belügyminisztérium által közzétett “Tájékoztató a választópolgár számára” dokumentumból megtudhatjuk, mire is kell odafigyelnünk a mai választások során.

A szavazóhelyiségbe való belépést követően a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a szavazóköri választási bizottságnak a személyazonossági igazolványának felmutatásával.
Ezután a szavazóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választópolgárok jegyzékében és kiadja a választópolgár részére a szavazólapokat és a község hivatal bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár a saját kezű aláírásával igazolja a választópolgárok jegyzékében.
Mindegy egyes választópolgárnak be kell vonulnia a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre, a szavazóköri választási bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területen a választópolgár kiválasztja azon jelölő szervezet szavazólapját, amelyre szavazatát leadja. Ezt a szavazólapot további módosítás nélkül a borítékba helyezheti vagy a kiválasztott szavazólapon leadja elsőbbségi szavazatát az előnyben részesített jelölt sorszámának bekarikázásával. A választópolgár legfeljebb négy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több mint négy jelöltre adja le elsőbbségi szavazatát, a szavazólap a jelölő szervezet javára kerül beszámításra és az elsőbbségi szavazatokat nem veszik figyelembe.
A választópolgár kérésére a szavazóköri választási bizottság új szavazólapokat ad a helytelenül kitöltöttek helyett. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt szavazólapok elhelyezésére szolgáló urnába helyezi.

A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, és jelenti ezt a tényt a szavazóköri választási bizottságnak a szavazás előtt, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik alkalmas személyt, hogy az utasításainak megfelelően kitöltse és a borítékba helyezze a szavazólapot. A szavazófülkébe történő belépés előtt a szavazóköri választási bizottság tájékoztatja mindkét személyt a szavazás módjáról, és arról, hogy a választások előkészítésének és menetének meghiúsítása bűncselekmény. A szavazóköri választási bizottság tagja nem tölthet ki ilyen módon szavazólapot.

A választópolgár helyett, aki a borítékot egészségkárosodás miatt nem képes egyedül a szavazóurnába helyezni, ezt felkérésére és jelenlétében egy másik személy is megteheti, aki azonban nem lehet a szavazóköri választási bizottság tagja.

A választópolgárnak, aki a választások napján komoly, főként egészségügyi okokból nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van a községtől / szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni, de kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták. A szavazópolgár köteles a fel nem használt, vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt, vagy a helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, egyébként szabálysértést követ el, amelyért 33 euró büntetést szabnak ki rá. Amennyiben a szavazóhelyiségen kívül történő szavazásról van szó, a választópolgár a fel nem használt, vagy a helytelenül kitöltött szavazólapokat megsemmisíti a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt.


Hasonló cikkek