Mit jelképez valójában a húsvéti tojás?

Húsvéthoz közeledve, felmerült a kérdés a kolleganőim között. Miért is a nyuszi hozza a tojást? Kisgyerekes anyuka lévén, én már régóta tudom erre a választ… és most Önökkel is megosztom.

Mint sok más keresztény hagyománynak, ennek is jóval régebbi, „pogány” gyökerei vannak. Ami nem is meglepő, hiszen az emberi kultúrák természetszerűleg egymásra épülnek, s a különböző kultúrkörök egymásra is hatnak.

A nyúl valójában a termékenység ősi pogány szimbóluma, s a Húsvétban így a tavaszünnep és a húsvét pogány eredetének termékenységi rítusai is megjelennek. Holott manapság a Húsvét egészen mást jelent, főként a vallásos érzületű emberek számára.

Ma már Jézus feltámadását ünnepeljük a húsvéti ünnepkörben, s a tojás a feltámadást, az élet (újjá)születését reprezentálja, ahogy a húsvéti bárány egyértelműen Krisztusra utal,  ő “Isten báránya”. A húsvéti locsolás is több jelentéssel bír: egyrészt a vízzel való megkeresztelésre utal, másrészt arra a legendára vezethető vissza, amely szerint a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

A tojások festése valójában régi ókori hagyomány, amit a 13. századtól írásos emlékek is megörökítettek. A keresztény Nyugat-Európában a leginkább kedvelt tojásfesték a piros, míg Kelet-Európában az arany volt. A keresztény kultúrkörben a piros szín Jézus kiömlő vérét jelképezi.

De hogy miért is a nyuszi hozza a húsvéti tojást?
Ez valójában félreértés, pontosabban félrehallás következménye lehet, amivel a német nyelv „tréfálta meg” az emberiséget.  Németországban ugyanis egyes vidékeken az emberek húsvétkor gyöngytyúkkal és annak tojásával ajándékozták meg egymást. A gyöngytyúk német neve: Haselhuhn, de legtöbbször csak “Hasel”-nek hívták. Ezt a szót hozták aztán tévesen összefüggésbe a nyulat jelentő Hase szóval. Így lett tehát a gyöngytyúkból nyúl, s ezért hozza a húsvéti tojást a nyuszi…

Tihanyi-Konda Szilvia


Hasonló cikkek