MNB: a személyi sérüléses károsultak kapjanak megfelelő egyösszegű biztosítási kifizetést

A jegybank körlevelet küldött a biztosítóknak, hogy a nem-élet biztosítási – leggyakrabban KGFB-balesetek utáni – személyi sérüléses károsultakat megillető biztosítási járadékok egyösszegű megváltásánál támogassák az átlátható és az ügyfélérdeket előtérbe helyező kárrendezést -írta az MTI a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye alapján 

A közlemény szerint ilyen járadékokat kapnak például az ügyfelek ha megsérülnek, rokkanttá válnak, illetve elhunyt károsultak hátramaradt özvegyei, árvái, esetükben kezdeményezhetik a biztosítók a járadékszolgáltatás egyösszegű megváltását.

Az MNB emlékeztet arra: a biztosítási törvény idén június 26-án hatályba lépett módosítása az eddiginél részletesebben szabályozza a nem-életbiztosítási termékek kárrendezését. A törvény szerint a biztosítónak tájékoztatnia kell a járadékmegváltást kérő károsultat a megváltási tőkeösszeg jelenértékéről, amelynél kisebb összegért nem válthatja meg a járadékot.

A körlevél értelmezése szerint e jelenérték a járadék tőkeösszegével azonos. A jegybank elvárja, hogy a folyamatos – sokszor hosszú távra szóló – járadékszolgáltatás helyett megajánlott – tőkésítési összeg megfelelően tükrözze a járadék értékét. A tőkésítéskor alkalmazott diszkontfaktornak igazodnia kell egy kockázatmentes befektetés várható hozamához.

Követendő gyakorlat, hogy a tőkésítési összeg kiszámításakor a diszkontfaktorok meghatározásához használt hozamgörbe ne haladja meg (a járadékszolgáltatás pénznemére vonatkozó) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által legutoljára közzétett kockázatmentes hozamgörbét – tették hozzá.

Az (olykor élethosszig tartó) járadék kiszámításához a biztosítóknak halandósági adatokat, a nők és férfiak közti egyenlő bánásmódra, illetve az esélyegyenlőségre vonatkozó uniós szabályozásokat is figyelembe kell venniük – áll a közleményben.

Az MNB szorgalmazza, hogy az ügyfelek döntésük előtt gondosan mérlegeljék az egyösszegű járadékmegváltás előnyeit és hátrányait. Ehhez a biztosítónak minden szükséges információt meg kell adnia. Fel kell hívnia az érintett ügyfelek figyelmét arra, hogy ha az egyösszegű megváltást választják, azon felül, a továbbiakban nem teljesít részükre kifizetést.

A jegybank azt is elvárja, hogy a biztosítók is körültekintően járjanak el az egyösszegű megváltás kezdeményezésekor, s a rendelkezésre álló információk alapján mérlegeljék, hogy a megváltás nem veszélyezteti-e a járadékos további életvitelét.


Hasonló cikkek