Nem számolják fel a MTE 1904 Kft.-t – Várja a pénzét a fociedző

A Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Győri Törvényszék fizetésképtelenségi eljárást soron kívül megszüntető végzését.

Az eljárásban irányadó tényállás szerint a mosonmagyaróvári NB II-es labdarúgócsapatot működtető MTE 1904 Kft. ügyvezetője 2018. október 10-én V. P. edző munkaviszonyát felmondással megszüntette az NB II-es osztályú felnőtt labdarúgócsapat bajnokságban történő rossz szereplése miatt. A felmondásban tájékoztatta az edzőt, hogy a 2018. szeptember havi munkabérét 2018 október 10-ig-, az október havi munkabérét, valamint a munkaszerződésben foglalt háromhavi kártalanítási összeget 2018. október 31-ig a munkáltatóval való elszámolást követően fizeti meg.

A felmondott munkaviszonyú edző – jogi képviselője útján – a 2018. december 3-án kelt fizetési felszólításban hívta fel a labdarúgócsapatot működtető volt munkáltatóját havi nettó 800.000 Ft munkabér figyelembevételével 2.400.000 forint kártalanítási összeg, valamint 75.000 Ft elmaradt alapbér és késedelmi kamatai 1 napon belüli, de legkésőbb 2018. december 5-ig történő megfizetésére.

A fizetési felszólítás teljesítésének elmaradására figyelemmel a hitelező labdarúgóedző 2018. december 20-án terjesztett elő felszámolási kérelmet az MTE 1904 Kft. fizetésképtelenségének megállapítása iránt. A törvényszék a 2019. március 7-én kelt végzésével a felszámolási kérelmet alaptalannak ítélte és az eljárást soron kívül megszüntette. A végzés megváltoztatása és az adós MTE 1904 Kft. felszámolásának elrendelése iránt V. P. hitelező terjesztett elő fellebbezést.

A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla a fellebbezésben kifejtettekkel szemben a törvényszék eljárást megszüntető végzésével értett egyet. A másodfokú végzés indokolása szerint jelen esetben a munkaviszonyból származó követelésen alapuló felszámolási kérelmet a számla kiállítására nem köteles hitelező kétszeri fizetési felszólításának kellett volna megelőznie, közölve az adóssal azt, hogy milyen összegű elmaradt munkabér és kártalanítási összeg megfizetésére irányuló igénye van. Az ilyen előzetes felszólítás tette volna lejárttá a munkaszerződésen alapuló követelést, mely megnyitotta volna a munkáltató részére az írásbeli vitatás lehetőségét is. A labdarúgóedző azonban ilyen – a számla kiállítását pótló – fizetési felszólítást nem közölt a volt munkáltatójával. Másfelől a felszámolási kérelmét megelőző egyetlen fizetési felszólításában a teljesítési véghatáridőt 2018. december 5-ben teljesíthetetlen módon határozta meg, mivel a felszólítást a munkáltató csak 2018 december 7-én vette át. Ezért a fizetésre felhívott munkáltató nem is kerülhetett abba a helyzetbe, hogy a teljesítési határidő lejárta előtt fizessen.

A Győri Ítélőtábla másodfokú végzése jogerős, az ellen további fellebbezésnek nincs helye.


Hasonló cikkek