Olvasói levél: Betegellátás?

Köszönjük minden kedves olvasónknak, a bizalmat és beküldött leveleiket. A velünk szemben támasztott követelményeikkel, megfogalmazott elvárásaikkal kapcsolatban, kérjük minden esetben figyelembe  venni célunkat, ami:

                                  Tájékoztatás,  információ nyújtása és ismeretterjesztés!

 

Debreczeni Zoltán Hajdúbagosi Olvasónk szerkesztőségünkhöz az alábbiakban olvasható levelet küldte, melyet változtatás nélkül jelentetünk meg.

Tisztelt Pannonhírnök  főszerkesztője!

Debreczeni zoltán10805305_733551963390270_177276189_nDebreceni Zoltán Hajdúbagos Síni u 1.sz.alatti lakos, 2014.novemember 12-én voltam a háziorvosi rendelőben Hajdúbagoson. Mivelt daganatos beteg vogyok felvettem az ingyenes influenza védő oltást amit az asszisztensnő adott be. Majd 3-hónapra kiszerettem volna íratni a havi gyógyszereim, hogy ne kelljen téli időszakokban a minden hónapban gyógyszert iratni menni a betegegek közzé, nehogy felszedjek valami bacit a sok betegtől, mivelt daganatos féltüdővel élő 100%-s rokkant beteg ember vagyok. Az asszisztes hölgy Irenke nem írta fel három hónapra a gyógyszereim. Arra hivatkozva kevés a receptjük. Tudníjuk kell,hogy a féltüdőm daganat miatt teljesen kivan operálva. Nagyon hamar megkapok minden bacit mert az imulrendszerem a daganatos betegségem miatt nagyon le van gyengűlve.Kérem a segíétsgüket,hogy a hasonló súlyos betegek életét amilyen én is vagyok ne veszélyesztese az asszisztensnő. Ha jogunk van 3-hónapra kiíratni a gyógyszerűnket amit rendszeresen mindennap szednem kell nekem HBM-i Tüdőgondozó javaslatára, akkor tegye meg.

Várom intézkedésüket és
segítségüket.

Tisztelettel Debreceni Zoltán.

 

Farkas Zsuzsi

Válaszol Dr. Farkas Zsuzsanna

 

 

 

Gyógyszer felírás – Debreceni Zoltán

Vonatkozó jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

A jogszabályból a kérdésre vonatkozó részek:

A gyógyszer rendelése

9. § (1) Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető.

11. § (1) Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen.

(2) Az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget rendelhet. Amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt meghaladja, a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelő mennyiség rendelhető.

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az orvos injekciós, depot injekciós készítményből a gyári csomagolástól, csomagolásoktól eltérő mennyiséget is rendelhet.

(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges,

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt – előre láthatóan – nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.

(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert – legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben – rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.

(4) Az orvos a (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – kivételesen, betegellátási érdekből – a gyógyszer alkalmazásának szükségességéig terjedő időtartamra, de legfeljebb egy évre elegendő gyógyszermennyiséget rendelhet egy vényen, amennyiben

a) az a beteg különleges élethelyzetére tekintettel indokolt,

b) a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és

c) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható.

(5) Az orvos a (4) bekezdés szerinti gyógyszerrendelés indokát a beteg nyilvántartásában ellenőrizhető módon feltünteti és a vényre rávezeti, hogy a rendelt gyógyszer mely időtartamra elegendő.

(6) Nem kell a 30 napot meghaladó mennyiség indokoltságát feltüntetni, ha az orvos a gyógyszerből egy eredeti, a 30 napra elegendő gyógyszermennyiséghez legközelebb álló mennyiségű gyógyszert tartalmazó csomagolást rendelt és az abban foglalt gyógyszermennyiség – az adagolás figyelembevételével – meghaladja a 30 napra elegendő mennyiséget.

A gyógyszer kiadása

12. § (1) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer csak olyan vényre vagy megrendelőlapra adható ki, amely megfelel az e rendeletben, illetve a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) Egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.  

Tehát a 11. § (3) bek. indokok alapján van az orvosnak lehetősége 30 napot meghaladóan gyógyszert felírni, de VÉNYENKÉNT max 30 napra írhat.  

Az OEP honlapon „magyarra fordítva”:

Ebben az esetben egyszerre maximum 3 havi időtartamra lehet gyógyszert rendelni, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben (tehát a 3 hónapra elegendő gyógyszer 3 db vényen rendelhető) és a vényen fel kell tüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva.)

A leírás alapján vény hiányára hivatkozva nem írt fel gyógyszert. Az orvosi rendelvény (vény) az OEP-től formanyomtatványon igényelhető, szállítására vonatkozóan pontos infót nem találtam, de az OEP felé küldött igénylést heti 2x adják át a gyártónak, ezért úgy gondolom kb. 1 hét alatt meglehet, az orvosnak kiszállítva.

Vény rendelésére vonatkozó előírást nem találtam, így csak általános szabály alapján lehetne megítélni:

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. § (1) Az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtja. Az egészségügyi dolgozó – amennyiben a beteg egészségi állapotát károsan nem befolyásolja és a beteget más orvoshoz irányítja – az egészségügyi tevékenységet megtagadhatja, ha az adott tevékenység erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik.

Véleményem szerint általánosan elvárható magatartás lenne, hogy a betegek biztonságos ellátása érdekében, és a beteg ellátáshoz való jogának tiszteletben tartása miatt, aki a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3) alapján indokoltan igényelhetné a 3 havi gyógyszerét, azt ne akadályozza a vény hiánya a szolgáltatás igénybevételében.

 

 


Hasonló cikkek