Óri­ási bot­rány az EU-ban: Nagy a baj a nö­vény­védő sze­rek­kel

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tiszt­ség­vi­se­lői is se­géd­kez­tek abban, hogy to­vább for­gal­maz­has­sa­nak rák­keltő és más be­teg­sé­ge­ket okozó nö­vény­védő sze­re­ket – de­rült ki bí­ró­sági ira­tok­ból, amik most ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra. Saj­nos eze­ket a ve­szé­lyes anya­go­kat Ma­gyar­or­szá­gon is hasz­nál­hat­ják, és mint a Ri­post ki­de­rí­tette, hasz­nál­ják is!

A szennyező anyagok 70 százaléka az élelmiszerekkel jut az ember szervezetébe. Ha ezt tudjuk, akkor különösen megdöbbentő az a 600 oldalas anyag, amit két évig tartó jogi küzdelem után kapott az Európai Bíróságtól a Pesticide Action Network Europe európai környezetvédő szervezet.

Meghamisították a vizsgálati eredményeket

Több mint 30 olyan növényvédő szerről van benne szó, amelyek befolyásolják a belső elválasztású mirigyek működését és a hormonrendszert, ezért már be kellett volna tiltani a használatukat. Csakhogy – mint az iratokból kiderül – a brüsszeli bürokraták az emberi egészség helyett a saját zsebüket és homályos gazdasági mutatókat néztek, a hatásvizsgálat pedig szabálytalan volt. Az elmúlt évtizedben az EU-ban forgalomban lévő növényvédő szerek száma megduplázódott, ezzel egyidőben a belső elválasztású mirigyekkel kapcsolatos, hormonális betegségek gyakoribbá váltak.

Ki kellett volna vonni őket

„2009-ben született meg az az uniós rendelet, hogy ki kell vonni az összes hormonrendszert károsító növényvédő szert, és 2014-től ezt a gyakorlatban is meg kellett volna kezdeni, de ez nem történt meg” – mondta a  -nak Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.

Nálunk is ezekkel permeteznek

Ha egy vegyszert engedélyeznek uniós szinten, akkor az automatikusan a magyarországi forgalmazásra is engedélyt jelent, így a több mint 30 növényvédő szerből szinte az összes forgalomban van nálunk is.

A  Ripost  megtudta egy endokrinológus orvostól, hogy: ezeknek a szereknek a hormonális hatása azt jelenti, hogy a férfiak elnőiesednek, hozzájárul a here- és prosztatarák kialakulásához, emellett károsíthatja az immun- és idegrendszert a nőknél is.

De ez nem minden!

„Tönkreteszik a föld mikrobiológiai egyensúlyát, ezáltal az emberét is” – mondta a Ripostnak Béky László agrár szakmérnök. „A termőterület 30 százalékában már teljesen kiirtották a mikrobiológiai környezetet, és ez vezet ahhoz, hogy ilyen sok bélrendszeri betegség, gyulladás van, ami aztán további betegségekhez vezet.”

„Idézem dr. Balogh János akadémikust: a sor elején az elpusztult mikrobiológiai rendszer van, de a sor végén mi, emberek! Csak egy példa: a glifozátot régebben csak a génkezelt szója gyomirtására használták, ma ezzel kezelik a gépi betakarítás előtt például a napraforgót. Átkerül az állatok húsába, a tejbe, a tojásba, és kifejti vese- és májkárosító hatását.”

„A legnagyobb becstelenség, ha azok, akikre az emberi egészség szolgálata, megőrzése van bízva, az esztelen profithajszolás és saját jólétük érdekében feláldozzák az európaiak egészségét! “– összegezte véleményét Béky.

Rákos lett a család a gyomirtótól

Az USA-ban kétmillió dolláros kártérítést ítélt meg egy kaliforniai bíróság egy családnak. Az ítélet kimondja: a glifozát nevű gyomirtó tehető felelőssé azért, hogy rákos megbetegedések alakultak ki a családtagoknál. Az amerikai bíróság szerint a gyártó cég, a Monsanto nem figyelmeztetett a veszély mértékének megfelelően a kockázatra. 2015 márciusában a WHO az ember számára valószínűleg rákkeltő anyagok osztályába sorolta a glifozátot.

Gyerekeket mérgeznek ételfestékekkel

A   már többször beszámolt arról, hogy az uniós szabályozások hiánya és más okok miatt mennyi mérgező anyaggal etetik a magyarokat. Legutóbb arról írtunk, hogy a hazai boltokban kapható szörpökben, cukorkákban és nyalókákban lévő ételfesték hiperaktívvá teszi a gyerekeket. Ezekre a termékekre még rá is írják, hogy fogyasztásuk a gyermekek tevékenységére és figyelmére hatást gyakorolhat, mégis engedélyezik a forgalmazásukat.

Forrás: Ripost


Hasonló cikkek