Pécsi Tudomány Egyetem – Középpontban a beton és a cement

Cement- és betonipari kiegészítő képzésben vehetnek részt Pécsett a mérnökhallgatók.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara és a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) együttműködésében felsőfokú, gyakorlat központú képzés indul Pécsett. A képzés bevezetése szorosan összefügg azzal a felgyorsult építőipari fejlődéssel, ami az utóbbi időben tapasztalható, valamint az iparágban zajló folyamatos változások is megkövetelik, hogy a munkaerő-piacra frissen kikerülő szakemberek naprakész gyakorlati tudással rendelkezzenek. E feltételnek való megfelelés egyik  fontos eleme a cement- és betoniparral kapcsolatos ismereteket oktató kiegészítő képzés bevezetése is.

Az új fejlesztésű építő- és alapanyagok felhasználásának, beépítési módjainak, illetve a hagyományos és innovatív technológiák megismertetésében, a környezetvédelmi és jogi környezet bemutatásában a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) tagvállalatai jelentős szerepet vállalnak. A nemzetközi szinten jelenlévő és elismert cégek a magyar cement- és betonipart reprezentálva, gyakorlati tapasztalatokon alapuló tudással vértezik fel a mérnökhallgatókat.

Mint Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja elmondta, az építőmérnök képzéshez kapcsolódó kutatási területek, mint például a roncsolás mentes anyag- és szerkezet vizsgálatok valamint az épületdiagnosztika országosan is kiemelkedő laborháttérrel és módszertannal szolgálja az ipari partnereinket és a képzést egyaránt. Kitért arra is, az anyagtan, a mai kor elvárásai szerint változó megoldási, kivitelezési módszerek megismerése elengedhetetlen az alapszakokon és új minőségi feladatot jelent a már végzett, gyakorlott szakemberek oktatásában. Hangsúlyozta, a  kiegészítő képzés keretében az építőipari szakértők, a magas szintű szakmai ismereteik átadásával, egyrészt emelik a mérnökhallgatóink oktatásának színvonalát, másrészt pedig megteremtik az iparág szakképzett munkaerő utánpótlását.

Mindehhez Szarkándi János, a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség elnöke a következőket tette hozzá, az együttműködés elsődleges célja, hogy a jövő munkavállalói már az egyetemi tanulmányaik során hasznos gyakorlati tudást szerezzenek. E mellett, nem titkolt cél az sem,  hogy ezen a módon is gondoskodjanak a szakmai utánpótlásról, valamint a  mérnökhallgatókkal megismertessék a világon második, leggyakrabban használt anyagban, a betonban rejlő lehetőségeket.

 


Hasonló cikkek