Rengeteg fejlesztés várható Helvécián

Balogh Károly polgármester beadott pályázatainak nagy része támogatásban részesült, így nagyon sok új fejlesztés várható Helvécián az elkövetkezendő időszakban. A polgármester számára fontos, hogy egy élhetőbb környezetet tudjon biztosítani a lakosság számára.

2020 egyik legfontosabb fejlesztése az Egészségügyi Központ kialakítása volt, amely a Szabó Sándor telepi óvodaépület felújításával és két pályázat támogatásával valósult meg. Egy másik pályázat során, több mint 17 millió Ft támogatást kapott a település a Kiskőrösi úti orvosi rendelő felújítására, valamint eszközbeszerzésre, amiből orvosi eszközöket, bútorokat és informatikai eszközöket szereztek be.

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián” című projekt támogatásban részesült, melynek célja volt a gyalogosok védelme érdekében lakott területen a település járdahálózatának megújítása és kiegészítése a legforgalmasabb szakaszokon. A kivitelezés az első félévben valósult meg, és a gyalogátkelő forgalomba helyezése is megtörtént.

A Magyar Faluprogram pályázati támogatásával, számos beruházást tudtak megvalósítani ebben az évben. Többek között 30 millió Ft támogatást nyertek a település útjainak a portalanítására, melyből mind a két belterületi településrészen, de külterületen is tudták javítani az utakat. „Iparterület elérhetőségének javítása Helvécián” című pályázati támogatással az első félévben megvalósult a Kiskőrösi út Széles köztől Kecskemét felé tartó 818,5 m-es szakasz szilárd burkolattal való ellátása.

Ugyancsak a Magyar Falu Program 11 millió Ft-os támogatásának köszönhetően a polgármesteri hivatal épületének bejárata elé, egy kapcsolódó nyeregtetős előtető-gádor kivitelezési munkáit is meg tudták valósítani, amit nem rég fejeztek be. 2020-ban, tehát rengeteg fejlesztés elkezdődött már a faluban, ami ebben az évben csak folytatódni fog tovább.

A jövőbeni tervek között szerepel a meglévő és újonnan kialakítandó telkek értékesítése, valamint az utak fejlesztése, karbantartása, annak érdekében, hogy az ideköltözni vágyóknak megfelelő környezet biztosítson a falu. Folyamatban van a „Piac fejlesztése Helvécián – a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében” című, TOP-os pályázat megvalósítása a Művelődési Ház mellett. Ehhez 50 millió Ft támogatást nyert Helvécia, mellyel egy 500 m2-es csarnokot terveznek építeni.

A Kiskőrösi út most megépített szakaszán túlmenően, a további szakaszokat is szeretnék kiépíteni, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával együttműködve. Ehhez a terveket már készen állnak, csak keresni kell a legoptimálisabb megoldási lehetőséget. Közbiztonság is fejlődni fog a településen, ugyanis kamerarendszer lesz kiépítve és zárható kerékpártárolókat fognak létrehozni.

Az elkövetkező időszak tervei között szerepel a parkfelújítás, és a közterületek virágosítása: Milleniumi park, Szabó Sándor telepi park felújítása, fásítás, füvesítés, pihenő padok elhelyezése, szabadidős sporteszközök telepítése, továbbá a játszóterek felújítása, kialakítása: a Tábor utcai, Kerekerdő Óvoda mögötti, Jubileum utcai, Petőfi S. utcai, a két óvodánál és a bölcsődénél, a Katolikus templomnál” – Nyilatkozta Balogh Károly polgármester

Juhász Márta

Forrás: baon.hu

 

Hazai Tükör | Pannon Hírnök


Hasonló cikkek