Ruszin költő, aki lefordította az Egri csillagokat

Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) udvarán avatták fel Petróci Iván ruszin költő, műfordító, újságíró (1945–2016) emléktábláját.

Hogy magyar szervezetek miért tartották fontosnak, hogy ilyen módon is tisztelegjenek egy ruszin és ukrán nyelven alkotó irodalmár munkássága előtt, az Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke összefoglalójából pontosan kiderül:

„Petróci 1976-ban Beregszászba költözött, és a Vörös Zászló járási újság munkatársa lett, akkor kerültek közeli, baráti kapcsolatba. Felkeltette érdeklődését nyelvünk, kultúránk, főleg a költészetünk. Felsorolni is nehéz, hány magyar költő verseit juttatta el az ukrán olvasóhoz. Fordította Petőfit, Ady Endrét, Juhász Gyulát, Kosztolányi Dezsőt, Tóth Árpádot, Babits Mihályt, Illyés Gyulát. A kortárs magyar költők közül elsősorban Veres Miklóst és Bari Károlyt, de ő szólaltatta meg először ukránul Radnóti Miklós Bori noteszét is. A kárpátaljai költők közül Balla D. Károly verseiből jelentetett meg önálló fordításkötetet. Füzesi Magda lírájából is sokat ültetett át ukránra. Irodalmi munkásságát számos díjjal jutalmazták. 1994-ben megkapta a Magyar Írószövetség Illyés Gyula-díját, de kapott kitüntetést Bulgáriában a legjobb szatíráért és Kárpátalján is, Duhnovics-díjat.”

Petróci Iván tudatosan és elkötelezetten vallotta magát ruszinnak. Élete utolsó éveiben ezen a nyelven alkotott. Hűségéért meghurcolták, kizárták az Ukrán nemzeti Írószövetségből, ám megtörni nem tudták.

E következetesség előtt is fejet hajtottak az avatóünnepség résztvevői, aki között ott volt Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Margarita Lukecsa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei ruszin társaság képviselője dr. Zubánics László, a KMMI elnöke, Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének társelnöke.

Az emléktáblát a Beregszászért Alapítvány ajánlotta fel.


Hasonló cikkek