Szabályszerű volt az ÁKK működése

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szabályszerűnek találta az Államadósság Kezelő Központ Zrt. 2013 és 2016 közötti működését.

Az ÁSZ az MTI-vel hétfőn közölte: a vizsgálat szerint az ÁKK Zrt. szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása szabályszerű volt, bevételeit és ráfordításait szabályszerűen számolta el, közérdekű adatait közzétette, ezáltal biztosított volt elszámoltathatósága és átláthatósága. Az államháztartásért felelős miniszter társaság feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt.

Az ÁKK Zrt.-t 2001. március 1-jén a magyar állam 300 millió forint jegyzett tőkével alapította. Az ÁKK Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, részvényeit a magyar állam birtokolja és a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja.

Az ÁKK Zrt. 2013-2016 között kormányzati szektorba sorolt szervezetként működött. A vezérigazgató személyében egy alkalommal, 2015. február 1-jével történt változás. A társaság mérlegfőösszege 2016. december 31-én 573 millió forint volt, adózott eredménye a 2016. évben 128 millió forintot ért el.

Mivel az ÁKK Zrt. gazdálkodása szabályszerű, elszámoltatható és átlátható volt az értékelt időszakban, az ÁSZ nem tett olyan megállapítást, amelyre a társaságnak intézkedési kötelezettsége keletkezett volna, az Állami Számvevőszék a jelentésében nem fogalmazott meg javaslatot a társaság vezérigazgatójának – összegzi a jelentés.

 


Hasonló cikkek