Szigorú szabályok vonatkoznak a medvehagyma gyűjtésére

A Mecsek – országosan is egyedülálló nagyságú – medvehagyma állományának köszönhetően a tavasz érkezésével Baranyában sokan járják az erdőt, hogy a jellegzetes fokhagyma illatú, vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövényből szedjenek. Mivel az állomány nagy része védett természeti területeken található, a gyűjtésre szigorú szabályok vonatkoznak.

Fontos tudni, hogy gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható. Egyéni szükségletnek – a legtöbb esetben – személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gomba, vadgyümölcs vagy gyógynövény gyűjtése minősül. Az így gyűjtött növény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A medvehagyma gyűjtése során kizárólag a növény levele szedhető. A növény hagymáját a talajban érintetlenül kell hagyni és ügyelni kell a virágkezdemények épségének megőrzésére is. A leveleket a hagyma felett legalább 3 cm-es szárrész meghagyásával szabad levágni. Ha a talaj nedves, a gyűjtés kíméletességére vonatkozó előírásokat még fokozottabban be kell tartani.

Figyelni kell a gyűjtőknek arra is, hogy védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges a gyűjtéshez. Az elmúlt években a szakemberek a Mecsek területén a medvehagyma állomány nagyobb mértékű ritkulását, kikopott foltok megjelenését tapasztalták, amelynek oka a túlzott mértékű, szakszerűtlen gyűjtés. Az intenzív gyűjtőterületeken megváltozik a növények nagysága, elterjedése, sűrűsége, jelentős a taposási kár. A védett természeti területek oltalma érdekében ezért úgynevezett kíméleti területeket jelöltek ki, amelyeken 3-4 évig egyáltalán nem lehet szedni a növényekből. A kíméleti terület nagyságát a hatóság a jövőben fokozatosan növeli annak érdekében, hogy a nagy mennyiséget gyűjtők ne az országos jelentőségű védett természeti területeket terheljék a tevékenységükkel.

A védett természeti területek esetében – az erdőgazdálkodói engedély birtokában – a természetvédelmi engedélyezési eljárás a Baranya Megyei Kormányhivatalnál zajlik. Ilyenkor a Mecsek medvehagyma-állományának megőrzése érdekében a hivatal a Duna-Dráva Nemzeti Park véleményének kikérését követően határozza meg a begyűjthető medvehagyma mennyiségét. A természetvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi a gyűjtőket, és az engedély nélkül szedőket megbírságolja. A kíméleti terület, és a védett természeti terület térképe nyilvános, ide kattintva megtekinthető.

Még szigorúbb szabályok vonatkoznak a hóvirágra, amely az Európai Közösségben a természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok közé tartozik. A hóvirágot sajnos Európa-szerte veszélyeztette a kereskedelmi célú gyűjtés, amely révén nemcsak a faj egyedei, hanem az élőhelyei is sérültek. A védettség ez esetben magára a növényre terjed ki, ami azt jelenti, hogy ha egy parkban vagy kertben jelenne meg véletlenül hóvirág, akkor sem lehetne leszedni. A hóvirág szedése, elpusztítása esetén a természetvédelmi bírság összege akár a 30 ezer forintot is elérheti egyedenként.

Valamennyiünk érdeke, hogy a természeti környezetünkben található különleges növényeket megóvjuk, ezeket az értékeket megőrizzük a jövő számára is.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)


Hasonló cikkek