SZORAKÉSZ gondolatok a gelsenkircheni Lenin szoboravatásról

A napokban adtunk hírt egy a XXI. században meglepő Németországot érintő eseményről. Gelsenkirchenben a Ruhr-vidék szívében Vlagyimir Iljics Uljanov, ismertebb nevén Lenin szobrot állítottak.

Az avatási ünnepségen „Lenin világtörténelmi jelentőségű, kormeghaladó gondolkodó volt, a szabadság és demokrácia korai harcosa” szavakkal méltatták a volt bolsevik vezetőt.

Németország (tekintsünk el a Hitler nevével fémjelzett korszaktól) mégiscsak Goethe, Schiller, Heine országa, így talán nem meglepő, hogy Európa-szerte sokakat megdöbbentett, volt akiket felháborított az esemény.

A Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete Facebook oldalán keresztül nyílt levélben fordult Európa vezetőihez, melyben megrökönyödésüket és felháborodásukat fejezték ki.

A hivatkozott szervezet Facebook bejegyzés változatlan tartalommal az alábbiakban olvasható:

SZORAKÉSZ
Szovjetunióban volt magyar politikai
Rabok és Kényszermunkások Szervezete

1051 Budapest, Nádor u. 36. V. 517.
Nyílt levél Európa vezetőihez!

Tisztelt Angela Merkel Asszony, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja!

Tisztelt David-Maria Sassoli Úr, az Európai Parlament elnöke!

Tisztelt Charles Michel Úr, az Európai Tanács elnöke!

Tisztelt Ursula von der Leyen Asszony, az Európai Bizottság elnöke!

Mi, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagjai illetve e levél aláírói mély megrökönyödéssel és felháborodással értesültünk arról, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaságban, Gelsenkirchen városában Lenin szobrot terveznek felállítani.

Ebből arra következtetünk, hogy a XXI. században még mindig él az a kettős mérce, melynek jegyében az európai döntéshozók jelentős része ugyan Adolf Hitler és a nemzetiszocialista német birodalom tetteit – nagyon helyesen – elítéli, és a felelősöket, bűnösöket néven is nevezi, sőt életük végéig üldözi a büntetőjog eszközeivel, ugyanakkor a Vlagyimir Iljics Lenin illetve Joszif Visszarionovics Sztalin nevével fémjelzett kommunista diktatúra bűneiről nem akar tudomást venni, és a bűnösökkel szemben sokkal megengedőbb, elnézőbb.

A két totalitárius berendezkedés között igazán csak a színekben, az ideológiában volt különbség, a tettekben nem! Sőt, Szovjet-Oroszországban – majd később a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében – Lenin kezdeményezésére már sokkal előbb álltak a megsemmisítő kényszermunka táborok, mint Hitler Németországában! Lenin utóda, Sztálin pedig, ezen táborokat és az általuk elnyelt rabok számát csak megsokszorozta.

A kommunista diktatúrának százmillió áldozata van szerte a világon! A második világháború után a nyugati szövetséges hatalmak által a bolsevista világbirodalom karmai közé dobott közép- és kelet-európai népekkel együtt mi, magyarok is a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy mit is jelent a szovjet típusú diktatúra, melynek megálmodója az a Lenin volt, akinek most a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik városában szobrot kívánnak állítani. Ez erkölcsileg teljes mértékben elfogadhatatlan számunkra!

1944 őszétől kezdődően hazánkból sok százezer ártatlan honfitársunkat hurcolták el a GULAG-GUPVI táborokba, s közülük mintegy háromszázezren sohasem térhettek vissza hazájukba. Ott pusztultak el – embertelen körülmények között.

Több ezer honfitársunkat bebörtönözték, kivégezték, kitelepítették, földönfutóvá tették, a recski fogolytáborba hurcolták 1945 és 1956 között. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Szovjetunió általi leverését követően megtorlásként több száz állampolgárunkat kivégezték, s ismét ezreket vetettek börtönbe.

A magyarországi kommunista diktatúra közel öt évtizedes fennállása alatt sok százezer magyar család, több millió ember életét tették tönkre! Ma még számos – a GULAG és GUPVI táborok borzalmait túlélt – idős honfitársunk van közöttünk, akik felháborodva és értetlenül állnak egy ilyen mértékű kegyeletsértés előtt. De nem csak ők, hanem mi, leszármazottak, hozzátartozók is felháborodásunknak adunk hangot!

Felszólítjuk Önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egy olyan embernek, aki megteremtette a szovjet totalitárius államot, akinek nevében az elmúlt száz esztendő alatt sok tíz millió ártatlan embert gyilkoltak meg, ne állíthasson senki emlékművet, szobrot Európa egyetlen országában, így a Németországi Szövetségi Köztársaságban sem!

Gelsenkirchen városának „igazságszolgáltatása” megsérti a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét, lassan gyógyuló sebeket felszaggatva, mélységes fájdalmat okozva a még élő áldozatoknak, hozzátartozóiknak, leszármazottaiknak!

Kérdezzük: mit szólnának Önök, ha bármely európai államban ma úgy döntenének, hogy Adolf Hitlernek állítanak szobrot? Akkor is ennyire csöndben lennének? Akkor is ennyire megengedőek lennének? Felszólítjuk az európai államok és uniós intézmények döntéshozóit, hogy fejezzék be a kettős mérce alkalmazását, és egyformán ítéljék el a diktatúrák bűnöseit!

Önök felelős vezetői az Európai Uniónak, joggal várjuk tehát Önöktől a gyors és hathatós fellépést, azt, hogy ítéljék el eme cselekedetet, és ne tegyék lehetővé Lenin szobrának felállítását!

Remélve és bízva megértésükben, felelős döntésüket várva, tisztelettel üdvözli Önöket:

Budapest, 2020. április

Menczer Erzsébet
elnök

A nyílt levél tartalmával egyetértünk és elítéljük a Lenin szobor tervezett felállítását:

 

dr Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke, Magyarország volt miniszterelnöke és a Közalapítvány kuratóriuma

Wittner Mária, volt 1956-os halálraítélt

Lengyel János, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és a Szervezet tagsága

Horváth László Ferenc nagymester, 56-os Szabadságharcos Lovagrend és a Szervezet tagsága

Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke és a Szervezet tagsága

Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnöke és a Szervezet tagsága.


Hasonló cikkek