Al-Andalusz mint multikulturális paradicsom: mítosz és valóság

Sánchez Saus könyve valódi mítoszromboló munka, mely alapos kutatómunkát követően korabeli dokumentumok és eredeti források vizsgálata alapján mutatja be az iszlám uralom alatt élő keresztények mindennapjait, illetve jogi és társadalmi alávetettségük következményeit.

Tovább