Tanácskozás a Szolyvai Emlékparkban

A Szolyvai Emlékpark immár nem csupán a kárpátaljaiak zarándokhelye, hanem egyike a Kárpát-medencei magyarság sorsközösségét hirdető kultikus helyeknek. Az emlékparkot gondozó bizottság ennek szellemében tevékenykedik. A testület legutóbbi ülésén a helyzetelemzés mellett a további teendőket is vázolták.

Az eszmecsere előtt a bizottság tagjai fejet hajtottak a sztálinisták által meghurcolt magyar országgyűlési képviselők Emlékkeresztjénél.

Dr. Dupka György történész, a testület felelős titkár beszédében felelevenítette:  75 évvel ezelőtt, 1946.májusában a Kárpátaljai Megyei Bíróság koholt vádak alapján halálra ítélt három országgyűlési képviselőt: Bródy Andrást, a Podkarpatszka Rusz egykori miniszterelnökét, Demkó Mihály tanárt és Kricsfalusi-Hrabár Endre nyugalmazott csendőrezredest, akiket az év folyamán, Ungváron kivégeztek.

A Bródy-perben megvádolt Riskó Bélát, Bencze Györgyöt, Ortutay Jenőt, Földesi Gyulát, Zsegora Ödönt börtönbüntetésre ítélték, mindannyian a szibériai lágerekben pusztultak el.( A rabságot egyedül Spák Iván ruszin képviselő élte túl.)

Rajtuk kívül 75 évvel ezelőtt egyéni perben halára ítélték és kivégezték Fenczik István görög katolikus teológust, az Országgyűlés képviselőjét. Ilniczk Sándor görög katolikus kanonokot, az Országgyűlés felsőházi örökös tagját 20 évre ítélték, Tomszkban gyanús körülmények között halt meg. Valamennyiüket 1991-ben rehabilitálták.

A megemlékezésen részt vett Dr. Loppert Balázs, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja és Beke Mihály András a beregszászi külképviseletelső beosztott konzulja.

A jelenlévők megtekintették az ungvári főkonzulátus támogatásával újra elkészített, Kárpátalja 1944 utáni tragédiáját bemutató szabadtéri kiállítást (a kiállítás anyagát korábban három ízben rongálták meg), és a Kárpátaljai Szövetség támogatásával felállított térfigyelő kamerarendszert.

Az ülésen a bizottság tagjai számba vették az előző tanácskozás óta végzetteket. Örömmel konstatálták, hogy a Sztálinizmus Áldozatainak Kárpátaljai Emlékkiállítása a munkácsi várban kapott méltó helyet.

Elfogadták Fuchs Andrea ügyvezető beszámolóját.

Dr. Tóth Mihály elnök javaslatát elfogadva, döntés született arról, hogy a hagyományos megemlékezést 2021. november 20-án, tartják a Szolyvai Emlékparkban. Ezt megelőzően november 19-én, a beregszászi Európa-Magyar Házban rendezik meg a GULÁG-GUPVI Kutatók Nemzetközi Fórumát.


Hasonló cikkek