Trianon 100: Magyar zászlót a házakra!

A Magyar–Turán Alapítvány minden rendelkezésre álló lehetőségével a magyar kultúra, méltó művelésén, megőrzésén és a magyar közösségek összefogásán alapuló nemzeti felemelkedés megvalósításán dolgozik. A trianoni gyásznap 100. évfordulóján arra kérjük minden nemzettársunkat a Kárpát-haza minden településén, hogy akinek csak módja van rá, az összetartozásunk méltó kifejezéseként helyezze ki saját házán (erkélyén, ablakában) a magyar nemzeti zászlót. 

A trianoni békediktátum a magyar nemzet történelmének az egyik legnagyobb tragédiája és a magyar néplélek máig fájó, eleven sebe. Ezredéves államunk szétszakadt, de a magyar nemzet megmaradt, és őseinktől örökölt tehetségével, élniakarásával és kitartásával a legnagyobb tragédiák legyőzésére is képes. A magyar lelkekben élő hazafiság és a magyar közösségek összefogása, képes lesz újra felemelni Nemzetünket. Trianon egy tragikus intő jel volt, amelyhez a folyamatos értékveszejtés, a nemzeti érdekeken alapuló stratégia hiánya, és árulások sorozata vezetett. Az ellenség csak kihasználta a számunkra végzetes történelmi pillanatot. Ma minden magyar hazafinak azon kell, minden erejével és tehetségével bátran  munkálkodnia, hogy a magyar közösségek elinduljanak a közös hagyományainkon és sorsközösségünkön alapuló valódi összefogás útján. Ezáltal minden magyar érezheti a közösség erejét és elszántságát, amely mentén a magyarság minden tagjáért egységesen kiállnak, és ez lehetővé teszi, minden alapvető jogunk tiszteletben tartását, a szülőföldön maradást és boldogulást a közös évezredes Hazában – írja A Magyar Turán Alapítvány.

Lobogjanak a magyar zászlók a házakon, kapukon, erkélyeken, ablakokban szerte a Kárpát-medencében! A megmaradt Magyarországon és az elszakított területeinken egyaránt! – áll a felhívásukban. (A közkeletű vélekedéssel ellentétben a magánterületre, magánházakra kitett magyar zászlót NEM büntetheti egyik elcsatolt országrészben sem az adott ország hatósága!)

Forrás: kurultaj.hu

 


Hasonló cikkek