Trianoni megemlékezés Szörcsén és a Gyepár tetőn

Június 4-én délután 16:20 kor kezdődött Szörcsén az öt település fiataljait összefogó megemlékezés, amibe belekapcsolódtak a barátosi, székelytamásfalvi, orbaiteleki fiatalok a helyi református lelkészek vezetésével, és zabolai fiatalok a helybéli iskola pedagógusának irányításával.

Egy éve annak, hogy a templomkertben székely zászlót avattak a szörcseiek, a zászló a megmaradás jelképeként lobog, emlékeztetve, bátorítva. A megemlékezés istentisztelettel kezdődött, melyet közösen tartottak az ott megjelent lelkészek, Biró Erika helybéli lelkész hirdette az igét.

A székely katonaember foggal és körömmel védte, ami az övé volt. Védte a földjét, családját, ősei sírját, a határt, a hitét, védte fajtáját. Mindenáron. Szavak helyett álljanak ott tetteink. Ne csak beszéljünk hőseinkről, hanem sorakozzunk fel mögéjük. Álljunk ki egymásért, az igazságért, a jövőnkért!”- hangsúlyozta ki a lelkész.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Percze László konzul, aki többek között kitért arra is beszédében, hogy a határok, szétszakítottság ellenére a magyarság összetartozik.

Az öt község fiataljai színvonalas műsorral, versekkel és énekekkel emlékeztek a trianoni békediktátumra. Kovásznáról a Sicton együttes Kormorán dalokat hozott, Albu Erika énekesnő csengő hangján szívbemarkolóan szólt a régi Székely Himnusz.

A megemlékezést rövid időre megszakította a haragzúgás, ami jelezte a diktátum aláírásának időpontját.

Az esemény koszorúzással zárult, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében Percze László konzul, a Zabolai Polgármesteri Hivatal nevében Fejér Levente polgármester , Szigyártó Nimród alpolgármester és a helyi tanácsosok: Benedek József és Szász Imre, a Vitézi Rend Háromszéki Törzse nevében vitéz Bartha Mihály és vitéz Bartha Éva, a Szörcsei Református Egyházközség nevében Paizs Attila főgondnok és Szász Imre presbiter helyezték el a kegyelet koszorúit a hármas üzenetet hordozó turulmadaras emlékműnél, amire az 1848 as, valamint az első és második világháborús hősi halottak nevei vannak felírva. Az eseményt a Himnuszok eléneklése zárta.

Gyepár tetőn Lobog a zászló az ezeréves határon

Gyopár-tető Székelyzászló az ezeréves határon

Szombaton, június 5- én több terepjáró tartott a Gyepár tető felé, ahol a tavaly Trianonra zászlót és keresztet állítottak a lemhényi kezdeményezők. A megemlékezésen megjelenteket Biró Erika köszöntötte, majd dr. vitéz Ambrus Ágnes nyugalmazott egyetemi oktató Trianonról tartott egy rövid ismertetőt.

Bíró Erika ünnepi köszöntője Gyopároson

Biró Erika beszédében kiemelte: „Trianon Úz völgye. Trianon Beke István és Szőcs Zoltán. Trianon minden eladott föld, minden visszaállamosított épület. Ez a mai Trianon!”

Szavait követően vitéz Bartha Éva felolvasta a vit. Németh Sándor, a Vitézi Rend Háromszéki Törzse kapitányának köszöntő beszédét, majd szavalatok hangzottak el, dr. Ambrus Ágnes, Kiss Erika előadásában. Albu Erika énekelt, ezt követően pedig a Lemhényi Ifjúsági Szervezet fiataljai szavaltak.

A megemlékezés koszorúzással és a Himnuszok eléneklésével zárult. 

 

Külhon | Pannon Hírnök

Kövessen minket: Facebook


Hasonló cikkek