Médiaajánlat

A panonhirnok.com. domain név alatt megjelenő PannonHírnök Közép-Európai hírportál a Pannon Média Group tagjaként működik. A Média Etikai Irányelvek szem előtt tartása mellett, pártatlanul informál és számol be eseményekről.
A PannonHírnök üzemeltetője [Larix Konzorcium; Képviseli: Larix Santal Kft (Levelezési cím: 1464 Budapest PF. 1565); a továbbiakban Szolgáltató] hirdetési és média megjelenési lehetőséget biztosít, PR, cikkek, tartalmak, rovatszponzoráció és banner elhelyezés formájában. Karitatív vagy társadalmi célú reklámok, közlemények megjelentetése minden esetben egyedi elbírálás alapján történik.
Amennyiben hirdetni kíván oldalunkon, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot elektronikus elérhetőségeinken (pannonhirnok@outlook.com).

Jelezni kívánjuk, hogy fenntartjuk annak lehetőségét, hogy a Szolgáltatón kívül az általunk megadott média partner bonyolítsa le a hirdetéssel kapcsolatos szolgáltatói tevékenységeket. Ennek részleteiről ajánlatának megérkezését követően tájékoztatni fogjuk.

Megrendelési igényét minden esetben írásban igazoljuk vissza az Ön által megadott email elérhetőségre. Kérjük ezért, hogy megkeresése során minden esetben jelöljön meg egy kapcsolattartásra szolgáló email címet is.

Az előzetesen egyeztetett igények után tudunk a hirdetés díjára árajánlatot adni.

Eltérő megállapodás hiányában a hirdetési díjat a Szolgáltató által a Hirdető részére eljuttatott számlán feltüntetett határidőn belül, banki átutalással kell kiegyenlíteni.

A díj megfizetése akkor tekintendő teljesítettnek, ha a díj összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra, vagy készpénzben átvételre került.

A hirdetési tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés az Ön megrendelési igényének visszaigazolásával jön létre.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hirdetési díj beérkezését követő legfeljebb 48 órán belül közzé-, és az egyedi megállapodásban meghatározott ideig elérhetővé tesszük az Ön hirdetését. Amennyiben az esedékes hirdetési díjat nem vagy csak késve fizetné meg, úgy jogosultak vagyunk a hirdetést eltávolítani a weboldalról.

Amennyiben a megrendelt hirdetési felületen az Ön érdekkörébe tartozó okból nem tudjuk elhelyezni a hirdetést (pl. nem juttatta el megfelelő formában a hirdetést a tervezett megjelentetés előtt a részünkre), úgy jogosultak vagyunk a hirdetési díj kiszámlázására.

A hirdetést minden esetben a Szolgáltató illetve – média partner közreműködése esetén – a média partner helyezi fel a weboldalra.

Kérjük ügyeljen arra, hogy a megjelentetni kívánt tartalom mindig a valóságnak megfelelő, hibátlan és hiánytalan legyen, megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és ne sértse harmadik személyek érdekeit, hiszen a megjelentetett anyag tartalmáért minden jogi felelősség Önt, mint hirdetőt terheli.

A PR cikket minden esetben úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikknek létező oldalra kell vezetnie. A PR cikkben szereplő információnak tényszerűnek, valósnak, tárgyilagosnak és teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról, illetve szolgáltatásról.

Amennyiben a Szolgáltató vagy a média partner megítélése szerint a hirdetés megjelentetésével fennáll a veszélye a jelen pont szerinti követelmények megsértésének, úgy felhívjuk Önt a hirdetés megfelelő módosítására. Ha a felhívás eredménytelen marad, úgy jogosultak vagyunk megtagadni a hirdetés megjelentetését, illetve a már megjelent hirdetést eltávolíthatjuk a weboldalról.  A hirdetés alapján keletkezett jogviszonyoknak a Szolgáltatóként nem vagyunk alanyai.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a weboldal jellegének meg nem felelő hirdetéseket nem jelentetünk meg.

A jelen ajánlatban foglaltak – eltérő megállapodás hiányában – a felek közötti egyedi szerződésnek is a részét képezik.

Kérjük kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatosan forduljon hozzánk a fent megadott e-mail elérhetőségen.

 

Vélemény, hozzászólás?