A kitárulkozás pillanata

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia gondozásában 2018-ban került kiadásra A tökéletes zártság egyetlen pillanata című antológia, amely hét kárpátaljai alkotó munkáit tartalmazza.

A kötetet Falusi Márton szerkesztette, a borító Kopriva Attila, munkácsi születésű képzőművész festményének felhasználásával készült. Az anyag két elismert kárpátaljai költő ajánlását is tartalmazza. Füzesi Magda Patakok, ha találkoznak című bevezetőjében sorra veszi a tehetséges fiatalokat, majd, mintegy keretbe foglalva a szerzők munkáját, Vári Fábián László utószava (…Folytatás) került a kötet végére.

A hét alkotó munkáinak tematikai és stílusbeli sokszínűsége azonnal szembetűnő. Lőrincz P. Gabriella egyszerű, ám mégis szívbemarkoló verseinek sorai többszöri elolvasásra késztetik az olvasót. Marcsák Gergely a líra és a próza terén is alkot, témái változatosak, versei dallamosan csengenek vissza az olvasó fülében. Csornyij Dávid az irodalom új generációjának erős képviselője, versei az idő témáját feszegetik, az antológia címadó verse is az övé, amely a kárpátaljai alkotók világára is utal.

A sorban Kertész Dávid a követkő, aki fanyar, fekete humorú novelláival néhol derűt, néhol pedig borzongást vált ki olvasóiból. Kopriva Nikolett szintén mindkét műnemben jártas, versei bensőséges képet tárnak elénk. Shrek Tímea szociográfiai igényű novellái élethűen mutatják be szereplőik életét a leghátborzongatóbb valósággal együtt. Tóth Dominika zárja a sort, aki lágy, nőies hangnemet üt meg verseiben.

Az antológia valóban egy pillanat a kárpátaljai zártságból, amely éppen most tárulkozik ki előttünk.

 

Shrek Tímea


Hasonló cikkek