A Pro Civis Polgári Társulás elfogadhatatlannak tartja az EU döntését

Elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottságnak azt az idén januárban hozott döntését, hogy nem indít jogalkotást a Minority SafePack polgári kezdeményezés javaslatai alapján, s nyilatkozatban követeli a döntés felülbírálatát.

A Pro Civis Polgári Társulás nyilatkozata:

„NYILATKOZAT az európai kisebbségvédelmi jogalkotás támogatásáról

Az európai kisebbségvédelem uniós jogrendjének kialakítását megcélzó európai polgári kezdeményezés, a Minority SafePack hányatott sorsot ért meg, mivel uniós regisztrálásához és az aláírásgyűjtés megindításához az EU Bíróságának jóváhagyó ítéletére is szükség volt azt követően, hogy az Európai Bizottság a kezdeményezés bejegyzését hatáskörhiányra hivatkozva elutasította. A bíróság visszaigazolta, hogy polgári kezdeményezésünk 9 pontja esetében fennáll az uniós szabályozás jogosultsága. Legnagyobb megdöbbenésünkre az Európai Bizottság 2021. január 15-én mégis olyan döntést hozott, hogy nem indít jogalkotást.

Az Európai Bizottság ezen döntését nem fogadhatjuk el és nem hagyhatjuk szó nélkül. Nyilatkozatunkhoz támogató aláírásokat gyűjtünk az érintett őshonos népcsoportok képviselőitől, polgármesterektől, elöljáróktól, a Kárpát-medencei magyar kisebbségek és az európai őshonos kisebbségek civil szervezeteitől is.

A szlovákiai magyar közösség, a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarokkal és más nemzetiségekkel együtt hatalmas várakozással tekintett az európai uniós csatlakozás elé, melytől nem csupán gazdasági fejlődést és gyarapodást vártak, hanem anyanyelvük és kultúrájuk védelmét és érvényesülését, közösségi jelképeik szabad, zavartalan használatát biztosító jogokat is. Meg kellett tapasztalniuk azonban, hogy az integrációs folyamatban vállalt kisebbségvédelmi törvénykezést később nem alkalmazták maradéktalanul, a többségi nemzetek pedig a kisebbségi jogok bővítését napirendre sem tűzték. Az Európai Unió ebben a kérdésben mindvégig elutasította, hogy állást foglaljon.

Éppen ezért:

– megállapítjuk, hogy a céljaink érdekében az MKP és európai partnerei által kidolgozott Minority SafePack polgári kezdeményezés legitim igényeket fogalmazott meg, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának – FUEN – szervezésében kisebbségi szolidaritási mozgalmat alakított ki Európában, és nagyon sok kisebbségi közösség közös ügyévé tette az európai kisebbségvédelmet;

– méltatjuk, hogy a Minority SafePack javaslataival 50 millió, őshonos nemzeti közösséghez és nyelvi csoporthoz tartozó polgár érdekeit, a többség és kisebbség együttműködését, az európai kulturális hagyaték védelmét szolgálja;

– egyértelműnek látjuk, hogy a kezdeményezést több mint egymillió uniós polgár támogatta aláírásával

– arra a javaslatcsomagra mondtak nemet, amelynek célja egy olyan Európa megteremtése, amely valós értékként tekint a nyelvi és kulturális sokszínűségre, védi és támogatja azt, ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy minden polgár egyenrangú tagja legyen a társadalomnak;

– együtt tiltakozunk az Európai Bizottság döntése ellen, amely a kisebbségi sorsban élő közösségek ellen történelmi igazságtalanságot követett el;

– üdvözöljük, hogy a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés máris teljesítette a polgári kezdeményezések feltételrendszerét. Ez is mutatja: az európai kisebbségek, köztük a külhoni magyar közösségek és a Magyarországon élő nemzetiségek nem adják fel küzdelmüket, és megoldásokat várnak az Uniótól.

Mindezek értelmében:

1. felszólítjuk az Európai Bizottságot, vegye ismét napirendre a Minority SafePack javaslatait;

2. felkérjük az Európai Parlamentet és a Régiók Bizottságát, hogy ismét tűzzék napirendre a kisebbségvédelem ügyét;

3. felkérjük Szlovákia európai parlamenti képviselőit, az Európai Parlament nemzeti kisebbségekhez tartozó, valamint magyar nemzetiségű képviselőit, a Régiók Bizottságának képviselőit, hogy munkájuk során kezeljék prioritásként az európai őshonos kisebbségek ügyének előmozdítását;

4. kérjük az Európai Bizottságot, hogy a méltányosság elve, a jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a jogalkotásban a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezést is;

5. felkérjük Európa regionális, tartományi és megyei önkormányzatait, csatlakozzanak az európai kisebbségvédelem ügyéhez és adjanak hangot erre vonatkozó támogató álláspontjuknak.”

Kövessen minket: Facebook

Külhon | Pannon Hírnök

Forrás: bumm.sk


Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek