Átadták a Kantár Csaba díjakat

Az író szülőfalujában, Szimőn adták át a Kantár Csaba Ifjúsági Irodalmi és Közéleti Díjakat. A fiatalon elhunyt művész emlékére minden évben ünnepséget szerveznek. A díjjal olyan harminc év alatti írókat, közéleti személyeket ismernek el, akik méltóak Kantár Csaba emlékéhez.

Az első években még szimői fiatalokat tüntettek ki, majd három évvel ezelőtt kiterjesztették a díjazottak körét, és Felvidéken közismert személyiségeket díjaztak. A zsűri tagjainak nehéz feladatuk volt, ugyanis gazdag életrajzok, kitűnő írások érkeztek be.

A szervezők ebben ez évben bemutatkozási lehetőséget is adtak a fiatal íróknak, mivel sajnos nagyon kevés megjelenési lehetősége van a most kezdő költőknek, szerzőknek.
Az idei év kitüntetettje Mázik Orsolya és Borsó Ákos. Mázik Orsolya művei kifinomultak, modernek, közérthetőek. Borsó Ákos közéleti munkásságáért kapta az elismerést, bár ő is ír verseket, valamint szaval is. Az alábbiakban a két díjazott egy-egy művét is közöljük.

A rendezvény főszervezője a Lévédia Kör, melynek elnöke Kantár Csaba édesanyja, Kantár Éva, társszervezők a Csemadok és a Via Nova – ICs.
Az író munkásságát lapunk munkatársa, Neszméri Tünde ismertette, kiemelte: gazdag életutat járt be Kantár Csaba, annak ellenére, hogy még negyedszázad sem adatott meg neki.

Kantár Csaba emlékére

Kantár Csaba 1978. november 2-án látta meg a napvilágot Szímőn a híres fizikus Jedlik Ányos szülőfalujában. Óvodába és iskolába szülőfalujában járt.
Már gyermekkorában is sok minden iránt érdeklődött. Ilyen volt a néptánc és citera, az iskolaújság szerkesztés…
Pedagógusai felkarolták a tehetséges gyermeket. Nekik köszönhetően ismerkedett meg a performansszal, aminek köszönhetően az Érsekújvári Stúdió erté fesztiváljaira eladóként is eljárt. De részt vett a Klikk-ifjúsági találkozókon, az irodalmi Pegazus találkozókon, ahol verseivel jó eredményeket ért el.
Középiskolába a nagysurányi Kereskedelmi Akadémiára járt, ahol kiötlője és szerkesztője volt a KerAkat iskolai újságnak, ahova a magyar diákok írtak. A középiskolás évek alatt állandó munkatársa volt az IFI – ifjúsági lapnak. Közben Szimőn ifjúsági klubot hoztak létre majd ennek keretén belül megalakították a Sötét Tükör Stúdiót. Segítségükre volt az akkor már működő Falu TV, amelyen keresztül a nézők elé tárhatták performanszaikat és az abszurd humor, a szatíra felhasználásával készült kisfilmjeiket, amelyeknek a forgatókönyvét mindig Csaba írta.

A magyar nemzet történelmének eseményei is gyakran kerültek bemutatásra. Így pl. a Trianonról, A magyarok kollektív bűnösségéről és a kisebbségi sorsról készített film Átrajzolt térképen címen, de látható volt az irodalmi csoport Fehér ló legendájának színpadi bemutatója is.
A középiskola elvégzése után a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre iratkozott be, magyar nyelv és politológia szakra.
Közéleti szereplése kezdetben azzal vált ismerté, hogy a Csemadok által szervezett rendezvényeknek aktív szereplője volt. Itt említhetjük a kabaréműsorok rendezését, műsorvezetést olyan eseményeknél, mint a kopjafaállítás, emléktábla és haranglábavatás, kirándulások szervezése Erdélybe, Ópusztaszerre és barátaival Auswitzba.

Legfőbb küldetésének az ifjúsággal való érdemi munkát tartotta, azért megalapította a Levédia Kört, majd annak Szabadegyetemét. Számos találkozót, előadást szervezett a Párizsi szerződésről és a Beneš dekrétumokról, a magyar rovásírásról, a reszlovakizációról és lakosságcseréről. Ezért a munkáért a Magyarok Világ Szövetsége emlékzászlót adományozott a Levédia Körnek és Csabát az MVSZ országos tanácsába választotta.

A magyar pártok egyesülése után belépett az MKP-ba. Mint politológus hallgató, úgy érezte, neki is szava van a politikában és így vált az MKP helyi alapszervezetének alapító tagjává.
Főiskolai évei alatt az egyetem diákversenyeibe is bekapcsolódott és két tanulmányt írt A performansz története és Egy tragédia tetőfoka címmel. Az előbbivel első helyezést nyert és lehetőséget kapott a Budapesti ELTE-n való részképzésre.

Irodalmi tevékenysége

Miután versírói képességeit a felvidéki magyar diákírók,- költők műhelytáborában a Pegazus-találkozón bizonyította, bekerültek versei az AB-ART kiadó gondozásában, 1997-ben megjelent Angyalzsugor antológiába. A préda című versével az 1998-as A Család évkönyvében a szélesebb olvasótábor előtt is bemutatkozott. Ezek után gyakrabban jelentek meg versei a Szőrös Kő irodalmi lap hasábjain és az ifjúsági írótáborok és más rendezvények résztvevőjeként megismerkedett az írótársadalom képviselőivel. Ez adott neki indíttatást ahhoz, hogy tagjává váljon a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának.
Első verskötete A Rozsdát jövendölve címen jelent meg az AB-ART kiadásában.
Tagjává vált a Tatabányai Egyedül Versműhely alkotócsoportnak és így bekerül a Budapesti Magyar Napló gondozásában megjelent Asztalodon üvegróka c. antológiába. Több kiadványban jelentek meg versei.

2002-ben a rákkal szemben vívott ádáz küzdelem közepette írta meg prózakötetét, amelynek néhány fejezete bekerül a PF 2002 c. antológiába. A kötettel, amelynek az Öntörvény/alkotás/ címet adta, elkészül, de kiadását már nem érhette meg. Az AB-ART kiadó jelentette meg 2003 tavaszán.
Halálát követően az AB-ART kiadó megjelentette Kantár Csaba Összegyűjtött műveit, amelyben napvilágot láttak azok a versek is, amelyek a verskötetbe nem kerültek bele, valamint a performaszról készült tanulmánya is. A Magyar Napló által kiadott, Az év verse 2003 c. antológiába három verse került be. Az Ister-Granum Eurorégió 2004-es Táj-kép-szó c. antológiájában két verse és egy prózai írása jelent meg.

Mázik Orsolya: Túlélés
sok-sok évvel túléllek majd
nem azért mondom mert
akarom
csak tudom
majd felveszek egy fekete ruhát
és így senki sem látja majd
hogy valami változott
pedig téged kanárisárgában kellene gyászolni
ez sem pótolna téged
de legalább észrevenné valaki, hogy
nem vagyok a régi

Borsó Ákos: Őszi szél?
Mit hozol te őszi szél?
Néha dühös vagy néha szeszélyes,
A fene se ért téged,
néha azt mutatod te vagy az,
aki zöld erdőket, s mezőket
olyan sejtelmes szellővel, a télbe temeted.

Néha egy-egy levelet arcomba vágsz, s azt sugallod vigyázz,
az elmúlás köztetek jár!
De néha hozol egy kis romantikát,
lágy szellő esti séták,
halkan zizzenő levek melyek egykor szépek voltak s zöldek,
most átöltöztek.
Az egyik sárga a másik barna,
de van aki a fájdalomtól a színét már nem látja,
de akad olyan is ki még mindig zöldnek látja.
Hangulatod néha kellemes és lágy,
de van mikor zavaros homály.

A fákról a leveleket lassan egymás után leszeded,
s nem hagysz hátra mást,
Mint kopasz fákat, üres mezőket,
melyek a szürke hétköznapokba temetnek.
A szerelmesek összemelegednek ,
s hol egykor madárnak dalát hallgatták,
Ott most te vetted át a prímát,
és felkonferálod a hosszú hideg téli éjszakát.

-nt-
Kép: Bodó Emília


Hasonló cikkek